Nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o wyjazd w terminie od 08.02.2021 do 02.03.2021 r. poprzez złożenie określonych w zasadach dokumentów do Koordynatora.

Realizacja wyjazdów będzie możliwa w okresie od 19.04.2021 do 30.09.2021 r., po uzyskaniu indywidualnej zgody Rektora UŁ na wyjazd.

Szczegółowe zasady kwalifikacji, wykaz wymaganych dokumentów (formularz zgłoszeniowy i Staff Mobility Agreement for Teaching lub Staff Mobility Agreement for Teaching and Training) oraz wykaz umów/porozumień międzyinstytucjonalnych znajduje się na stronach BWZ (https://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta/dokumenty-2020-21-ka103)