Informujemy, że Rektor Uniwersytetu Łódzkiego powołała Radę Rozwoju Młodych Naukowców naszej uczelni na kadencję 2020-2024. W składzie Rady – jako reprezentant Wydziału Filologicznego UŁ – znalazła się dr Zofia Brzozowska z Katedry Filologii Słowiańskiej.

Do zadań Rady należy, między innymi: 

– opiniowanie i uzgadnianie projektów wewnętrznych aktów Uniwersytetu Łódzkiego, istotnych z punktu widzenia rozwoju naukowego młodych pracowników;

– inicjowanie działań promujących rozwój młodej kadry badawczej i osób rozpoczynających karierę naukową;

– udzielanie pomocy młodym pracownikom w staraniach o pozyskiwanie źródeł finansowania badań naukowych.

Rada planuje opracować strategię zatrzymywania na UŁ najzdolniejszych doktorantów, a także zachęcać przedstawicieli kadry naukowej do włączania młodych badaczy do większych zespołów projektowych.