Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ w terminie od 10 listopada 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku zaprasza nauczycieli akademickich do udziału w kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne oraz dydaktyczne połączone ze szkoleniem w ramach programu Erasmus+ KA 103.


Szczegółowe zasady kwalifikacji, realizacji i finansowania wyjazdów oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronach BWZ UŁ.