Z przyjemnością informujemy o międzynarodowym docenieniu projektów naukowych realizowanych przez zespoły badaczy z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, z Centrum Ceraneum UŁ i z Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Spośród kilkunastu realizowanych obecnie grantów naukowych (afiliowanych w Centrum Ceraneum UŁ lub na Wydziale Filologicznym UŁ) siedem zostało uwzględnionych w bazie naukowej tworzonej w Princeton University. Cyfrowa i interaktywna platforma typu Open Access pt. „Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries” została opracowana przez naukowców z USA w ramach grantu „2020 Rapid Response Magic Project” przyznanego przez Humanities Council Uniwersytetu w Princeton: https://mappingeasterneurope.princeton.edu/.

Zespołem kierują dr Maria Alessia Rossi z Princeton University oraz dr Alice Isabella Sullivan z University of Michigan, założycielki portalu https://www.northofbyzantium.org. Za inkorporację łódzkich projektów do platformy prowadzonej w Uniwersytecie w Princeton odpowiadają dr Zofia Brzozowska i dr hab. Ivan Petrov, prof. UŁ.

Projekt ma na celu promowanie badań nad historią, sztuką i kulturą Europy Wschodniej w XIII–XVII w. wśród międzynarodowej społeczności akademickiej oraz szerokiego grona odbiorców na całym świecie. „Mapping Eastern Europe” gromadzi i prezentuje prace wielu naukowców z całego świata w formie przeglądów historycznych, relacji z badań nad konkretnymi zabytkami, informacji o istotnych projektach naukowych oraz recenzji książek i wystaw. Zadaniem platformy jest stymulowanie nowych badań i działań informacyjnych, dotyczących Półwyspu Bałkańskiego, Karpat oraz terenów położonych na północnym wschodzie Europy (Rusi/Rosji), tj. obszaru, który rozwijał się na skrzyżowaniu tradycji łacińskich, greckich, słowiańskich i islamskich w późnym średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do poszczególnych łódzkich projektów w ramach „Mapping Eastern Europe” Uniwersytetu w Princeton:

Inicjatywa przyczynia się do zwiększenia widoczności prac naukowych łódzkich badaczy w świecie. Więcej informacji o projekcie: https://humanities.princeton.edu/2020/09/15/2020-rapid-response-grant-mapping-eastern-europe-in-the-13th-17th-centuries-reveals-treasures/

Pełna lista projektów naukowych łódzkich slawistów dostępna jest tutaj: http://slavica.uni.lodz.pl/granty/