PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

GRANTY AKTUALNIE REALIZOWANE

Tytuł projektu: Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu

Numer projektu: 2017/26/M/HS2/00335

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (HARMONIA 9)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2018–2022

Całkowity budżet: 424 921 PLN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Georgi Minczew

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr Zofia A. Brzozowska
 • dr Agata Kawecka
 • dr Marek Majer
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ

Międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego: Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Studium Języków Obcych UŁ (dr Anna Maciejewska) i Centrum Ceraneum UŁ (dr Jan M. Wolski); Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa Ochrydzkiego (Bułgaria): Wydziału Filologii Słowiańskiej (prof. Anna-Maria Totomanova, prof. Tatiana Slavova), Wydziału Historii (prof. Angel Nikolov) i Wydziału Teologii (prof. Ivan Hristov); Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji (Włochy): Wydziału Humanistycznego (prof. Antonio Rigo) oraz prof. Pirinka Penkova-Lyager, professor emeritus z Danii.

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/orthodox-slavic-polemical-writings-in-the-middle-a.html

Efekty naukowe projektu:

 • Monografie:
 • П. Пенкова, Свети Атанасий Александрийски (Велики). Трето слово против арианите. Новобългарски превод от старобългарски език и коментари към превода на Константин Преславски, София: Издателство „Валентин Траянов”, 2018 (http://academicabooks.bg/product/свети-атанасий-александрийски-велик/)
 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX–XV w.

Numer projektu: 2016/22/M/HS3/00212

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (HARMONIA 8)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2017–2021

Całkowity budżet: 369 928 PLN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Georgi Minczew

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr Zofia A. Brzozowska
 • dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ

Międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego: Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedry Historii Bizancjum UŁ (dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ), Studium Języków Obcych UŁ (dr Anna Maciejewska) i Centrum Ceraneum UŁ (dr Jan M. Wolski); Bułgarskiej Akademii Nauk: Instytutu Historii (prof. Ivan Biliarski) i Instytutu Języka Bułgarskiego (prof. Mariana Tsibranska-Kostova); Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji (Włochy): Wydziału Humanistycznego (prof. Antonio Rigo).

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/dualist-heresies-in-the-history-of-south-east-euro.html

Efekty naukowe projektu:

 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej

Numer projektu: 2016/23/B/HS3/01891

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 12)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2017–2021

Całkowity budżet: 371 600 PLN

Kierownik projektu: dr Zofia A. Brzozowska

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Zofia A. Brzozowska

Interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i Katedry Historii Bizancjum UŁ (dr Paweł Filipczak, prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ), a także doktorant-stypendysta, wyłoniony w toku konkursu otwartego (mgr Maciej Dawczyk).

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/muhammad-and-the-origin-of-islam-stereotypes-kn.html

Efekty naukowe projektu:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Edition of English-language version of the “Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” (2019–2020)

Numer projektu: 605/P-DUN/2019

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność Upowszechniająca Naukę

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Okres realizacji: 2019–2020

Całkowity budżet: 68 640 PLN

Kierownik projektu: dr Jolanta Dybała (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr Zofia A. Brzozowska
 • dr Agata Kawecka
 • dr Marek Majer
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ

Grant wydawniczy, w którym uczestniczą wszyscy członkowie kolegium redakcyjnego periodyku „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”: pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i Katedry Historii Bizancjum UŁ (prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr Paweł Filipczak, dr Andrzej Kompa, dr Kirił Marinow).

Efekty naukowe projektu:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Przekład na język angielski i wydanie w amerykańskim wydawnictwie naukowym „Lexington Books” monografii I. Petrova „Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV – początek XVII wieku)”

Numer projektu: 21H 18 0138 87

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.1

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2019–2021

Całkowity budżet: 52 051 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Ivan Petrov, prof. UŁ

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr Marek Majer

Międzynarodowy grant wydawniczy, realizowany przez badaczy z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ w kooperacji z pracownikami i współpracownikami oficyny „Lexington Books. An imprint of Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.”, Lanham, Maryland, USA – prestiżowego wydawnictwa naukowego ze Stanów Zjednoczonych. Monografia ukaże się w ramach serii „Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and Cultures” (red. Andrii Danylenko).

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/from-incunabula-to-first-grammars-contexts-of-the.html

Efekt naukowy projektu:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej

Numer projektu: 2019/32/C/HS2/00452

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (SONATINA 3)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2019–2022

Całkowity budżet: 630 208 PLN

Kierownik projektu: dr Piotr Kręzel

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Piotr Kręzel

W skład zespołu projektowego wchodzi również dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, prof. UAM z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/the-cultural-implications-of-the-migrations-of-ser.html

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Jak dawne jest 'dawniej'? Stopień wyższy w językach słowiańskich – geneza, ewolucja, typologia

Numer projektu: 2019/33/B/HS2/02965

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 17)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2020–2022

Całkowity budżet: 288 705 PLN

Kierownik projektu: dr Marek Majer

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Marek A. Majer

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. W skład zespołu, obok dr. Marka Majera, wschodzi dr Rafał Szeptyński (IJP PAN).

Efekty naukowe projektu:

 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Przekład na język rosyjski i wydanie w wydawnictwie naukowym ALETHEIA, w ramach serii „Византийская библиотека” monografii Zofii A. Brzozowskiej „Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyń­sko-sło­wiań­skiej”

Numer projektu: 21H 20 0042 88

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.1

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2020–2023

Całkowity budżet: 121 398 PLN

Kierownik projektu: dr Zofia A. Brzozowska

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Zofia A. Brzozowska
 • mgr Jan Morawicki (doktorant)

Międzynarodowy grant wydawniczy, realizowany przez badaczy z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ w kooperacji z pracownikami i współpracownikami oficyny ALETHEIA – prestiżowego wydawnictwa naukowego z Rosji: www.aletheia.spb.ru

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/sophia-wisdom-of-god-personified-history-of-per.html

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

GRANTY ZAKOŃCZONE

Tytuł projektu: Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego

Numer projektu: 22H 16 0368 84

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2017–2019

Całkowity budżet: 160 350 PLN

Kierownik projektu: dr Zofia A. Brzozowska

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Zofia A. Brzozowska
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • mgr Jan Morawicki (doktorant)

Międzyobszarowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedry Informatyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (dr Bartosz Zieliński) oraz Centrum Ceraneum UŁ (mgr Jan Morawicki).

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/the-novgorod-first-chronicle-polish-translation.html

Efekty naukowe projektu:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Badania nad morfologią starych zapożyczeń słowiańskich w języku albańskim

Numer projektu: 2018/02/X/HS2/00411

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 2)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2018–2019

Całkowity budżet: 10 606 PLN

Kierownik projektu: dr Marek Majer

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Marek Majer

Projekt indywidualny.

Efekty naukowe projektu:

 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Materials for teaching the Old Church Slavic language in Bulgaria (19th–21st century)

Numer projektu: 730895

Źródło finansowania: European Union’s HORIZON 2020 Research and Innovation Programme, Research Infrastructure on Religious Studies (ReIReS), Transnational Access to Special Collections and Archival Documents (TAAD)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2019

Całkowity budżet: 1 900 EUR

Kierownik projektu: dr Agata Kawecka

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Agata Kawecka

Projekt indywidualny o charakterze międzynarodowym, realizowany w ramach konsorcjum ReIReS, skupiającego placówki naukowo-badawcze z Belgii, Bułgarii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski i Włoch, a także prestiżowe wydawnictwo akademickie Brepols Publishers: https://reires.eu/2955/sofia-university-welcomes-three-reires-grantholders/01/

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, 2018/2019

Numer projektu: POWR.03.03.00-IP.08-00-P13/18

Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2019

Całkowity budżet: 48 620 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • mgr Steliana Aleksandrova
 • dr Zofia A. Brzozowska
 • dr Agata Kawecka
 • dr hab. Małgorzata Skowronek
 • dr Anna Stefan

Grant mobilnościowy o charakterze międzynarodowym.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce –historia i bibliografia twórczości przekładowej

Numer projektu: 2012/05/E/HS2/03827

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS 1)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2013–2018

Całkowity budżet: 384 610 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Agata Kawecka
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek

Interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i Centrum Ceraneum UŁ (dr Karolina Krzeszewska) a także dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, prof. UAM z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty naukowe projektu:

 • Monografie:
  • A. Kawecka, K. Krzeszewska, I. Lis-Wielgosz, I.N. Petrov, M. Skowronek, Recepcja literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce: historia i bibliografia twórczości przekładowej, ed. I.N. Petrov, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [forthcoming]
  • A. Kawecka, I. Lis-Wielgosz, I.N. Petrov, M. Skowronek, J. Stradomski, Recepcja piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce: historia i bibliografia twórczości przekładowej, ed. I.N. Petrov, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [forthcoming]
 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego

Numer projektu: 2014/14/M/HS3/00758

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (HARMONIA 6)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2015–2018

Całkowity budżet: 342 322 PLN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mirosław J. Leszka (Katedra Historii Bizancjum UŁ)

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Zofia A. Brzozowska

Międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego skład wchodzili pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego: Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedry Historii Bizancjum UŁ (prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr Kirił Marinow) i Centrum Ceraneum UŁ (dr Jan M. Wolski) oraz Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Bułgarii (prof. Miliana Kaimakamova, prof. Georgi Nikolov i prof. Angel Nikolov).

Efekty naukowe projektu:

 • Monografie:
 • Z.A. Brzozowska, M.J. Leszka, Maria Lekapene, Empress of the Bulgari­ans. Nei­ther a Saint nor a Malefactress, transl. Marek Majer, Łódź – Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (koedycja) – Columbia University Press (kolportaż zagraniczny), 2017 (http://cup.columbia.edu/book/maria-lekapene-empress-of-the-bulgarians/9788323344414)
 • Z.A. Brzozowska, M.J. Leszka, K. Marinow, Piotr I Święty, car bułgar­ski (ok. 912–969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912–?963), Kraków, Wydawnictwo Avalon, 2018 (https://wydawnictwoavalon.pl/produkt/piotr-i-swiety-car-bulgarski/)
 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Edition of English-language version of the “Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” (2017–2018)

Numer projektu: 501/1P-DUN/2017

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność Upowszechniająca Naukę

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2017–2018

Całkowity budżet: 69 410 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr Zofia A. Brzozowska
 • dr Agata Kawecka
 • dr Marek Majer
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek

Grant wydawniczy, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie kolegium redakcyjnego periodyku „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”: pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i Katedry Historii Bizancjum UŁ (prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr Paweł Filipczak, dr Andrzej Kompa, dr Kirił Marinow).

Efekty naukowe projektu:

„Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, vol. 7 (https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/issue/view/101)

„Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, vol. 8 (https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/issue/view/332)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej)

Numer projektu: 2013/11/B/HS2/03116

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 6)

Jednostka realizująca: Instytut Slawistyki PAN

Okres realizacji: 2014–2017

Całkowity budżet: 305 702 PLN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska (Instytut Slawistyki PAN)

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ w trakcie trwania projektu, zaangażowani w jego realizację:

 • dr hab. Agnieszka Zatorska, prof. UŁ
 • dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, prof. UŁ

Efekty naukowe projektu:

 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Monografia: A. Kiklewicz, M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska, Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi), red. nauk. M. Korytkowska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2019 (https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1087).
 • Wystąpienia konferencyjne.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Sophia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej

Numer projektu: 2011/03/N/HS2/00890

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Okres realizacji: 2012–2015

Całkowity budżet: 70 150 PLN

Kierownik projektu: dr Zofia A. Brzozowska

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Zofia A. Brzozowska

Indywidualny projekt naukowy.

Efekty naukowe projektu:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Patronka zabytkowej łódzkiej cerkwi – święta księżna Olga. Rys biograficzny, historia kultu i polski przekład korpusu źródeł

Numer projektu: 8/SMN/2014

Źródło finansowania: European Regional Development Fund (ERDF)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2014–2015

Całkowity budżet: 5 000 PLN

Kierownik projektu: dr Zofia A. Brzozowska

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Zofia A. Brzozowska

Indywidualny projekt naukowy, realizowany w ramach stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców.

Efekty naukowe projektu:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Wydanie rocznika „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, vol. 2

Numer projektu: 625/P-DUN/2013

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność Upowszechniająca Naukę

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum & Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Okres realizacji: 2012-2013

Całkowity budżet: 8 050 PLN

Kierownik projektu: mgr Tomasz Piestrzyński (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek

Grant wydawniczy, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie ówczesnego kolegium redakcyjnego periodyku „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”: pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedry Historii Bizancjum UŁ i Centrum Ceraneum UŁ (prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr Andrzej Kompa, dr Kirił Marinow, dr Karolina Krzeszewska).

Efekt naukowy projektu:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Syncretic Societies: Bridging Traditions and Modernity? Balkan Summer School for Religion and Public Life

Źródło finansowania: LLP-Erasmus Intensive Programme (IP) / Human Resource Development Centre (Bułgaria)

Jednostki realizujące: Uniwersytet w Płowdiwie im. Paisjusza Chilendarskiego (Bułgaria, koordynator), Uniwersytet Wschodniej Finlandii, Uniwersytet Bilgi w Stambule (Turcja), Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy), Uniwersytet Łódzki (Polska), Uniwersytet Arystotelesa w Tesalonice (Grecja)

Okres realizacji: 2013

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew

Międzynarodowy projekt dydaktyczny, realizowany przez konsorcjum skupiające siedem wiodących centrów badań paleoslawistycznych w Europie. Projekt Letniego Uniwersytetu Bałkańskiego to inicjatywa Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu w Płowdiwie, skoncentrowana wokół problematyki umiejscowienia religii w życiu społecznym. Inauguracyjna sesja programu, pt. Synkretyczne społeczeństwa – łączenie tradycji z nowoczesnością, odbyła się w sierpniu 2013 r. w Płowdiwie.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Przekład i wydanie pierwszego numeru periodyku „Studia Ceranea”

Numer projektu: 105/67/2011

Źródło finansowania: Urząd Miasta Łodzi w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2011

Całkowity budżet: 4 000 PLN

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek

Grant wydawniczy, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie ówczesnego kolegium redakcyjnego periodyku „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”: pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedry Historii Bizancjum UŁ i Centrum Ceraneum UŁ (prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr Andrzej Kompa, dr Kirił Marinow, dr Karolina Krzeszewska).

Efekt naukowy projektu:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Zdigitalizowany korpus słowiańskich apokryfów starotestamentowych. Paleografia, tekstologia, kodykologia

Numer projektu: NN 103 196635

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2008–2011

Całkowity budżet: 70 000 PLN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Georgi Minczew

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Ivan N. Petrov
 • dr Małgorzata Skowronek

Projekt zrealizowany przez zespół paleoslawistów z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ:

Efekty naukowe projektu: