Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Koło naukowe

Koło Naukowe Slawistów UŁ im. Św. Św. Cyryla i Metodego

 

Koło Naukowe Slawistów powstało w 1995 roku, w kilka miesięcy po utworzeniu łódzkiej slawistyki. Za cel postawiło sobie rozwijanie zainteresowań naukowych studentów, działalność naukowo-poznawczą przybliżającą dzieje, kulturę i sztukę słowiańską oraz organizowanie i udział w warsztatach, seminariach, konferencjach, sympozjach, sesjach i zjazdach naukowych.

Koło organizuje spotkania z wykładowcami innych ośrodków slawistycznych w Polsce oraz z gośćmi zagranicznymi. Przygotowuje też samodzielnie bądź we współpracy z innymi kołami studenckimi konferencje naukowe, m.in. Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury (Łódź, grudzień 1998), Bałkany w oczach młodego człowieka (Łódź, kwiecień 2005), Stereotypy a Słowiańszczyzna (Łódź, listopad 2008), Niesamowita Słowiańszczyzna (w ramach III Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków - Łódź, marzec 2010).

Członkowie Koła wraz z opiekunami naukowymi organizują wyjazdy i ekspedycje terenowe. Wyjazdy zorganizowano m.in. na tereny Łemkowszczyzny, Podlasia, Śląska Cieszyńskiego, Kaszub, Łużyc Dolnych oraz Łużyc Górnych.