Redakcja Slavica Lodziensia

Redakcja "Slavica Lodziensia":


Anetta Buras-Marciniak (Łódź) - redaktor naczelny
Sabina Giergiel (Opole)
Sanjin Kodrić (Sarajewo)
Julia Mazurkiewicz-Sułkowska (Łódź)
Agnieszka Zatorska (Łódź)
Diliana Danczewa (Sofia)
Katarzyna Bednarska (Łódź) - sekretarz

 


Skład redakcji PSZN w kadencji 2012-2016:

dr hab. prof. nadzw. UŁ Jadwiga Sobczak - redaktor naczelny
dr hab. prof. nadzw. UŁ Ilija Paczew
prof. dr hab. Bogusław Zieliński
dr Anetta Buras-Marciniak
dr Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
dr Katarzyna Bednarska - sekretarz

 

Skład redakcji PSZN w kadencji 2009-2012:

prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska - redaktor naczelny
dr hab. prof. UŁ Zdzisław Darasz
dr hab. prof. UŁ Ilija Paczew
dr hab. prof. UŁ Jadwiga Sobczak
prof. dr hab. prof. nadzw. UŁ Bogusław Zieliński
dr Anetta Buras-Marciniak - sekretarz

Skład redakcji PSZN w kadencji 2004-2008:

prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska - redaktor naczelny
dr hab. prof. UŁ Zdzisław Darasz
dr hab. prof. UŁ Georgi Minczew
prof. dr hab. prof. nadzw. UŁ Bogusław Zieliński
dr Ivan Petrov - sekretarz