Program kształcenia

Opisy programu kształcenia

I stopień

II stopień

 

Efekty kształcenia dla kierunku: Filologia

I stopień

II stopień

 

Efekty kształcenia dla kierunku: Filologia, specjalność: filologia słowiańska

I stopień

II stopień