Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Historia jednostki

Początki współczesnej łódzkiej slawistyki sięgają 1995 roku, kiedy w ramach Katedry Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego z inicjatywy ówczesnego kierownika tejże Katedry p. prof. dr hab. Marii Kamińskiej powstał Zakład Filologii Słowiańskiej. Cztery lata później przekształcił się on w samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną - Katedrę Filologii Słowiańskiej, przemianowaną w 2005 roku na Katedrę Slawistyki Południowej, od początku kierowaną przez prof. zw. dr hab. Małgorzatę Korytkowską. Od 1 marca 2007 roku do 30 września 2012 roku w ramach Katedry istniały trzy zakłady: Zakład Językoznawstwa, Zakład Literaturoznawstwa, Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej. Od 1 października 2012 roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Georgi Minczew.

Poza prowadzeniem stacjonarnych (dziennych) studiów slawistycznych na I i II stopniu (licencjackich i magisterskich), w Katedrze odbywa się kształcenie własnej kadry naukowej. Powstało tu wiele prac doktorskich i kilka habilitacyjnych.

Katedra prowadzi także badania: w zakresie lingwistyki (językoznawstwo konfrontatywne języków słowiańskich, badania współczesnego języka bułgarskiego, serbskiego i słoweńskiego, historia języków słowiańskich, paleografia słowiańska), literaturoznawstwa (literatura starobułgarska, literatura współczesna narodów słowiańskich), kultury (kultura ludowa i duchowa Słowian) i glottodydaktyki (nauczanie języka polskiego jako obcego w krajach słowiańskich). Program dydaktyczny został wzbogacony o specjalizację turystyczną na pierwszym stopniu studiów oraz translatoryczną na stopniu drugim. Katedra współpracuje przy tym z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

 

PUBLIKACJE NA TEMAT HISTORII ŁÓDZKIEJ SLAWISTYKI

 • B. Ostromęcka-Frączak, K. Bednarska, Slovenistika na univerzi v Lodžu, [w:] Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi i kulturi. Zbornik predavanj, 50. Seminar slovenskega jezika, literature i kulture, Lublana 2014, s. 139-146. POBIERZ
 • M. Zawodzińska, Księgozbiór i działalność Biblioteki Slawistyki UŁ, [w:] Biblioteka i Edukacja, [online], 2012, nr 2. POBIERZ
 • Z. Brzozowska, Cywilizacja bizantyńsko-prawosławna, [w:] Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 4 (121), Łódź 2010, s. 29-30. POBIERZ
 • M. Bednarek, M. Fastyn, K. Knapik-Gawin, Pograniczne wędrówki slawistów, [w:] Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 2(118), Łódź 2010, s. 25-27. POBIERZ
 • I. Petrov, Ł. Mysielski, Палеославистични и фолклорни проучвания в Лодзкия университет, [w:] Българистика. Bulgarica 20, Sofia 2010, s.52-59. POBIERZ
 • Z. Brzozowska, Na skrzyżowaniu tradycji, [w:] Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 4-5(116), Łódź 2009, s.29-28. POBIERZ
 • P. Kręzel, J. Wolski, Biblia Slavorum Apocryphorum, [w:] Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 4-5(116), Łódź 2009, s. 42-43. POBIERZ
 • E. Smela-Bugarić, A. Stefan, Kultura, literatura, język, [w:] Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 6(112), Łódź 2008, s. 30-32. POBIERZ
 • M. Korytkowska, G. Minczew, Българистика в Лодзкия университет, [w:] Българистика. Bulgarica 15, Sofia 2007, s. 163-169. POBIERZ
 • K. Bednarska, M. Wypych, Młodzi i Bałkany, [w:] Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 3(92), Łódź 2005, s.16-17. POBIERZ
 • M. Fastyn, Święto łódzkiej slawistyki, [w:] Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 1(90), Łódź 2005, s. 20-21. POBIERZ
 • G. Minczew, Slawistyka łódzka - stara i nowa, [w:] Tygiel kultury, nr 4-6(2001), s. 223-225. POBIERZ
 • W. Mirosławska, G. Minczew, Wieczór slawistów, [w:] Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 1 (35), Łódź 1999, s.23. POBIERZ

 

Drugi rocznik łódzkiej slawistyki