Plany studiów dla kandydatów

Program studiów na rok 2019/2020 jest w przygotowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plany studiów dla kandydatów w roku akademickim 2016/2017

Studia pierwszego stopnia:

- przedmioty podstawowe

- specjalizacje:
     turystyczna
     językowa - z językiem obcym niezaawansowanym
     językowa - z językiem obcym zaawansowanym

Studia drugiego stopnia:

- przedmioty podstawowe

- specjalizacja translatoryczna