Międzynarodowe wyróżnienie dla studentki filologii słowiańskiej - Pani Magdalena Gapsa, studentka II roku studiów magisterskich na filologii słowiańskiej w Uniwersytecie Łódzkim, znalazła się w gronie tegorocznych laureatów słoweńskiej Fundacji im. Stanislava Škrabca.
Pracownicy Katedry laureatami zespołowej Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia: Dr Zofia Brzozowska i dr Marek Majer zostali – wraz z prof. dr. hab. Mirosławem J. Leszką z Katedry Historii Bizancjum UŁ – laureatami zespołowej Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za książkę pt." Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress".
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Międzynarodowa Konferencja Naukowa POLYSLAV XXII (10-12.09.2018, Łódź)
Konferencja Młodych Polskich Serbistów (15-16.03.2018, Łódź)
Forum bułgarskie (7-8.12.2017, Łódź)
Bóstwa i demony kobiece w kulturze indoeuropejskiej (19-21.10.2017, Łódź)
Biblia w świecie bizantyńsko-słowiańskim (Łódź, 19-21.05.2016)
Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych (Łódź, 18-19.02.2016)
Tekst a dzieło sztuki (Łódź, 18-20.05.2015)
Międzynarodowa konferencja naukowa "Słowianie Południowi a kultura niemieckojęzyczna" (Łódź, 16-17.05.2014)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia" (Łódź, 3-5.10.2013)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ivo Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego. W półwiecze przyznania Nagrody Nobla" (Łódź, 19-20.04.2012)
Międzynarodowa Naukowa Konferencja Studencka "Niesamowita Słowiańszczyzna. III Łódzka Wiosna Młodych Historyków" (Łódź, 19-21.03.2010)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dystans - symbioza - asymilacja? Kultury i języki południowosłowiańskie w bałkańskim kontekście niesłowiańskim" (Łódź, 13-14.03.2010)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblia Slavorum Apocryphorum. II. Novum Testamentum" (Łódź, 15-17.05.2009)
Międzynarodowa Naukowa Konferencja Studencka "Stereotypy a Słowiańszczyzna" (Łódź, 20-21.11.2008)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziedzictwo i współczesność w dramacie południowosłowiańskim" (Łódź, 17-18.11.2008)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblia Slavorum Apocryphorum. I. Vetus Testamentum" (Łódź, 19-21.10.2006)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bez cenzury. Przejawy demokratyzacji w językach słowiańskich końca XX wieku" (Łódź, 2-4.06.2005)
Międzynarodowa Naukowa Konferencja Studencka "Bałkany w oczach młodego człowieka" (Łódź, 28-29.04.2005)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między Wschodem a Zachodem. Proza retoryczno-kaznodziejska w krajach południowosłowiańskich" (Łódź, 23-24.04.2004)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Między kulturą "niską" a "wysoką" (Łódź, 28-29.03.2000)