Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między Wschodem a Zachodem. Proza retoryczno-kaznodziejska w krajach południowosłowiańskich" (Łódź, 23-24.04.2004)

Damaskiny jako fenomen językowy, literacki i kulturowy Słowian Południowych

Małgorzata Korytkowska (Łódź), O pewnych perspektywach badań nad językiem damaskinów bułgarskich

?????? ??????? (?????), ??? ???? XVII ??? ????????????? ?? ?????????? ???? ????????

?????? ?????? (????), ????????????? ???????? ? ??????? ?? ???????????

Agata Kawecka (Łódź), Kategoria określoności/nieokreśloności i jej formalne wykładniki w Tichonrawowskim i Krninskim damaskinie

???? ?????? (?????), ????????? ?????????????? ??????? ? ?????????? ??????????

Natalia Reczek (Poznań), Grafia samogłoskowych kontynuantów dawnych nosówek w czterech kazaniach o wspólnej tematyce w Damaskinie Trojańskim z XVII wieku i w Damaskinie Swisztowskim z XVIII wieku

 

Proza retoryczno-kaznodziejska w folklorze, językach i literaturach Słowian Południowych w XVIII-XX w.

????? ??????? (???????), ????????? ??????? ?????????

Andrzej Kołłątaj (Łódź), Typ narracji w wybranych południowosłowiańskich apokryfach o stworzeniu świata i w legendach etiologicznych

Beata Kotyk (Łódź), Hesychastyczne pouczenie Spirydona Gabrowskiego ze szkoły Paisiusza Wieliczkowskiego

???? ????? (?. ???????-????), ??????????? ? ??????????? ? ?????? ???? ?????? ?? ???? ?????

Grażyna Szwat-Gyłybowa (Warszawa), Mnemotechnika Petyra Dynowa

Anetta Gajda (Łódź), Współczesny kaznodzieja wobec odbiorcy. Ojciec Slavko Barbarić

 

Średniowieczna renesansowa i barokowa proza retoryczno-kaznodziejska w krajach południowosłowiańskich

Władysław Kryzia (Katowice-Łódź), Drugi zabytek fryzyński jako pierwsza słowiańska homilia spisana alfabetem łacińskim

?????? ???????? (?????), ????? ? ??????? ??????? ? ???????? ? ????? ?? ?????? ????????? ????

Jan Stradomski (Kraków), O eklezjologii metropolity kijowskiego Grzegorza Camblaka w kontekście katolicko-prawosławnej polemiki w dawnej Rzeczypospolitej

???? ?????? (??????), ???????? ?????????? ? ???????

????? ????? (???), 13 ???????? ?? ?????????? ???????? ?????j????j??? ?????????? ? ???????? ??????????, ?? 1381. ??????, ???j 219

Zdzisław Darasz (Warszawa-Łódź), Chorwacka barokowa proza kaznodziejska

Małgorzata Skowronek (Łódź), Anonimowe kazanie ?O aniołach? według rękopisu ???? 1039. Geneza, struktura, miejsce w tradycji południowosłowiańskiej

Anastazja Tymińska (Łódź), Przekłady kazań G. S. Venclovicia jako próba stworzenia serbskiej teologii

Mariola Walczak-Mikołajczakowa (Poznań), Między normą literacką a uzusem lokalnym (uwagi o języku bułgarskich tekstów katolickich z drugiej połowy XVIII w.)