Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziedzictwo i współczesność w dramacie południowosłowiańskim" (Łódź, 17-18.11.2008)

 Konferencja sponsorowana przez Urząd Miasta Łodzi

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą i jest promocją miasta jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 roku

 

Organizator: Zakład Literaturoznawstwa Katedry Slawistyki Południowej UŁ, Katedra Dramatu i Teatru UŁ

 

Program Konferencji

Bogusław Zieliński - Obraz Słowiańszczyzny we współczesnym dyskursie publicznym.

Krištof Jacek Kozak - Przywrócenie podmiotu klasycznego we współczesnej dramaturgii słoweńskiej.

Zoran Jovanović - Komedija Rodoljupci Jovana Sterije Popovića ? između prošlosti i sadašnjosti.

Vesna Krčmar - Mit o Edipu ? motiv Nahoda Simeona u srpskoj dramskoj književnosti.

Zoran Maksimović - Mit o kosovskom boju u drami Vide Ognjenović Je li bilo kneževe večere.

Jelena Kovacević - Muzička inscenacija srpske književne klasike na primeru baleta Nečista krv u Narodnem pozorištu u Beogradu i opere Maratonaci Isidore Žebeljan.

Ilija Paczew - W świecie absurdu i poza nim w sztukach Hrista Bojczewa.

????? ???????? - ????????? ?? ?. ???????? ?? ??????? ?? ???????? ?????? ? ?????, 1937 ?.

Dorota Jovanka Cirlić - O tłumaczeniu dramatów słów kilka.

Agnieszka Koecher-Hensel  - Szarańcza B. Srbljanović w petersburskim Teatrze Satyry w reżyserii Andrzeja Bubienia.

Barbara Czapik-Lityńska  - Mesije, mesijah Oskara Daviča ? postmodernistyczny dramat absurdu.

Lidia Nowicka Comber - Witamy na wojnie! Davora Špišicia ? apokalipsa w dobie kryzysu.

Dagmara Szałęga - Kiedy komedia jest już niemożliwa... Dramat absurdu Dušana Kovačevicia.

Zdzisław Darasz - Odnawianie konwencji. O dramatach Mira Gavrana.

Jolanta Dziuba - Odczytywanie Gavrana - o recepcji dramaturgii Miro Gavrana w Polsce.

Marta Przybylska  - Groteska w rytmie walca, czyli Veliki briljantni valček Drago Jančara.

Barbara Osterloff - Wojna w trzech obrazach. O polskiej recepcji dramatów Dejana Dukovskiego, Biljany Srbljanović i Slobodana Šnajdera

Janko Vujnović - ??????????? ??????? ??????????? ???? K?????????????? ???????? ? U???????? ????????? ?????? ??????????

Nono Dragović - Dramaty Acy Popowicia widziane z perspektywy reżysera.