Międzynarodowa Naukowa Konferencja Studencka "Stereotypy a Słowiańszczyzna" (Łódź, 20-21.11.2008)

Wygłoszone referaty

Malika Attiya (Łódź), "Śmierć zmienną jest?" literackie wizerunki śmierci w średniowiecznej Słowiańszczyźnie

Jakub Banasiak (Łódź), Uwagi o ograniczeniach w dopuszczalności nominalizacji pewnych typów argumentów propozycjonalnych

Katarzyna Bednarska (Łódź), Frazeologia jako nośnik stereotypów

Anna Brodecka (Łódź), Stereotyp małżeństwa w przysłowiach rosyjskich

Zofia Brzozowska (Łódź), ????????? ??????????? czy samowładna caryca? ? miejsce kobiety w systemach władzy obszaru Slavia Orthodoxa

Renata Chrzan (Wrocław), ?????????? ???????????? ? ???????? ??????????

Marcin Fastyn (Łódź), Jakuba Wędrowycza biesiada z bułgarskim tłumaczem

Paweł Kowalski (Łódź), Obraz Słowenii i Słoweńców w oczach Chorwatów ? w oparciu o media

Piotr Kręzel (Łódź), Wizerunek ?Napoleona Słowiańszczyzny? Josifa Romejko Hurko (Gurko) w bułgarskiej i polskiej historiografii jako przykład etnosubiektywizmu w postrzeganiu postaci historycznej

Karolina Krzeszewska (Łódź), ????, ??????, ????? ????? ? w poszukiwaniu stereotypów związanych z kolorem skóry w bułgarskiej bajce ludowej (uwagi wstępne)

Aleksandra Kuczyńska (Lublin), Mit Kosowa ? rola czynników kulturowych w konflikcie serbsko-albańskim

Jakub Kupracz (Gdańsk), Pasterz kóz, wódz narodu. Sylwetka przywódcy na podstawie powieści Luana Starovy ?Czasy kóz?

Agata Mazur (Lublin), Obraz Bułgarii i Bułgarów w literaturze polskiej drugiej połowy XIX w.

Paulina Nowak (Łódź), Komunizm ? kontrola, kapitalizm ? wolność? Prawda o bułgarskiej rzeczywistości na podstawie wybranych opowiadań Aleka Popowa

Emilian Prałat (Poznań), Litterae non erubescunt. Stereotyp, mit i archetyp w twórczości Miodraga Bulatovicia

Anna Stachowiak i Marta Cmiel (Warszawa), Migracja źródłem stereotypów jak też sposobem na ich przełamywanie. Analiza wizerunku Polaka w Słowenii

Anna Stefan (Łódź), Sposoby wyrażania posesywności w języku słoweńskim

Grzegorz Stefaniak (Łódź), Queer po słowiańsku ? międzypłciowe przebieranki w kulturze popularnej krajów słowiańskich

Kamil Szafraniec (Łódź), Stereotyp čefura w słoweńskim kręgu kulturowym

Aleksandra Tarnawczyk-Ziemnicka (Łódź), Pomacy a proces ?odrodzenia narodowego? w Bułgarii

Aleksandra Tąporowska (Łódź), Opis przeszłych wydarzeń w języku serbskim i polskim

Natalia Walura (Opole), Bułgarski autostereotyp w ujęciu modernistów

Magdalena Wenecka (Łódź), Współistnienie Słoweńców i Niemców na terenie Kočevska w materiałach folklorystycznych

Małgorzata Zawierucha (Monachium), Członkostwo Bułgarii w Unii Europejskiej. Wybrane problemy