Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblia Slavorum Apocryphorum. II. Novum Testamentum" (Łódź, 15-17.05.2009)

Wygłoszone referaty

Ewa Siatkowska (Warszawa), Judasz potępiony, Judasz rehabilitowany w świetle wybranej literatury apokryficznej

?????? ?. ?????????????? (Sankt Petersburg), ????? ? ??????? ??? ???????????? ????????: ??????????? ??????, ??????????? ??????, ??????? ??????????

Johannes Reinhart (Wiedeń), The Protoevangelium Jacobi in the Croatian Glagolitic Tradition

Piotr Bering (Poznań), Evangelium Nicodemi w dramaturgii średniowiecznej

?????? ?. ??????? (Ternopol), ?????????? ??? ??????????????? ???????????? ? ??????????? ??????????? ?????????

???? ?????????? (Płowdiw), ??????????? ???????? ???????? ? ??????????

Aleksander Križ (Łódź), Nowotestamentowe elementy apokryficzne w średniowiecznym kronikarstwie polskim

Kirył Marinow (Łódź), Piękny i zły syn zatracenia. Postać Antychrysta w literaturze apokryficznej średniowiecznej Bułgarii

Roberto Adinolfi (Rzym), Gospel of Bartholemew: Images of The Devil and the Hell

Okrągły stół: Apokryfy starosłowiańskie: terminologia, typologia, gatunki (??????????????? ????????: ????????????, ?????????, ?????/ The Old Slavic Apocrypha: terminology, typology, genres); prowadzenie ? Ivan Petrov, uczestnicy panelu: Georgi Minczew, Milena V. Roždestvenskaja, Krassimir Stantchev

Ewa Woźniak (Łódź), Kanoniczny i apokryficzny obraz Piłata (na materiale staropolskich narracji biblijno-apokryficznych)

Magdalena Kuran (Łódź), Postać św. Marii Magdaleny w staropolskim kaznodziejstwie wobec tradycji apokryficznych

Maciej Kokoszko (Łódź), Czym Chrystusa pojono na krzyżu?

Małgorzata Skowronek (Łódź), Legenda o królu Abgarze w wybranych słowiańskich tekstach użytku liturgicznego

Krzysztof Wrocławski (Warszawa), O sposobie przyjmowania inspiracji Ewangelią w folklorze (na podstawie legendy macedońskiej Bogurodzica i żaba)

Vladimir Karadžoski (Prilep), On some relationships between pseudo-canonic texts and Macedonian folklore

Marzanna Kuczyńska (Poznań), ?Aby nikt z prawosławnych i pobożnych chrześcijan tych ksiąg w cerkwiach ani domach nie trzymał, nie czytał, nie kupował?

 

Anna Kobylińska (Warszawa), Konflikt idei w eposie religijnym Jonáša Záborskieg? Vstúpenie Krista do Rája

??????? ???? (Gandawa), ???????????? ????????? ? ?????????????????? ?????

Łukasz Mysielski (Łódź), Opowieść o Drzewie Krzyżowym prezbitera Jeremiasza a tradycja oralna (na przykładzie bułgarskich i serbskich legend folklorystycznych)

Magdalena K. Wenecka (Łódź), Orbis interior w słoweńskich legendach o wędrówce Chrystusa ze Świętym Piotrem

Elka Bakalova (Sofia), The Principles of Visualisation of the Pseudo-Canonical Text in the Art of the Byzantine Commonwealth

Jowita Jagla (Łódź), Rana serca i rana oka. Apokryficzna postać Longinusa w sztuce średniowiecznej

Margarita Kuyumdzhieva (Sofia), Sources and Shapes: Some Intersections between Anthropomorphic Images of the Trinity in Orthodox Art and Parabiblical Texts

Ilija Paczew (Łódź), Świat przedmiotowy w strukturze utworu apokryficznego

???????? ??????? (Lwów), ????????? ???? ? ?????????? ??????????

Adelina Angusheva (Manchester), Canon Outside the Canon: The Flesh and the Body in the Story of Virgin?s Dormition, and Their Transformations in the Byzantine and Medieval Slavic Apocryphal and Canonical texts

???? ?. ????????? (Moskwa), ???????? ? ?????????? ? ?????????? ?????? ??????? ???? ????? ???????? (XVI ?.)

Ewelina Drzewiecka (Warszawa), Motywy pseudokanoniczne w ikonografii święta Zaśnięcie Bogurodzicy na przykładzie fresków serbskich z XIV wieku