Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dystans - symbioza - asymilacja? Kultury i języki południowosłowiańskie w bałkańskim kontekście niesłowiańskim" (Łódź, 13-14.03.2010)

 Uniwersytet Łódzki

Katedra Slawistyki Południowej

Komisja Bałkanistyczna przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN

 

zaprasza

na konferencję

 

DYSTANS ? SYMBIOZA ? ASYMILACJA?

Kultury i języki południowosłowiańskie w bałkańskim kontekście niesłowiańskim

13-14 marca 2010

Łódź

ul. Kopcińskiego 16/18

Centrum Szkoleniowo ? Konferencyjne UŁ

 

Program konferencji: 13 marca 2010, 14 marca 2010