Międzynarodowa konferencja naukowa "Słowianie Południowi a kultura niemieckojęzyczna" (Łódź, 16-17.05.2014)

Katedra Slawistyki Południowej oraz

 Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

Słowianie Południowi a kultura niemieckojęzyczna

Konferencja odbyłae się w dniach 16-17 V 2014 w Łodzi

 

POBIERZ PROGRAM


Call for papers slovenščina

Call for papers srbski

Call for papers deutsch

Struktura współczesnego świata uległa diametralnemu przeobrażeniu. W ostatnim stuleciu napływ imigrantów do wielu europejskich krajów zupełnie zmienił nie tylko ich wygląd i charakter, ale także wpłynął znacząco na kulturę Europy Zachodniej. Przybycie emigrantów do krajów niemieckojęzycznych w XX i XXI wieku było zdeterminowane nie tylko czynnikami ekonomicznymi, ale w znacznej mierze także historycznymi. Koniec XX wieku obfitował w dramatyczne wydarzenia, jakimi bezspornie była wojna w Jugosławii, w konsekwencji której doszło do utworzenia nowych państw na mapie Europy, co doprowadziło do kryzysu ideę wielokulturowości w obrębie jednej państwowości. Wszystkie te wydarzenia przyczyniły się do wzmożonych ruchów imigracyjnych Słowian południowych oraz bezpośrednio lub pośrednio wpłynęły w pewnym stopniu na strukturę społeczną, polityczną, etniczną i kulturalną współczesnych krajów niemieckojęzycznych. Uważa się, że znaczącą część społeczeństwa niemieckiego stanowią przybyli do Niemiec po II wojnie światowej imigranci lub ich potomkowie. Z oficjalnych danych wynika, że Niemcy zamieszkuje około 0,8% przedstawicieli byłych krajów Jugosławii. W Szwajcarii języki serbski i chorwacki znajdują się zaraz za językami urzędowymi, natomiast w Austrii Słowianie Południowi stanowią około 3% ogółu społeczeństwa (są to Bośniacy, Chorwaci, Serbowie oraz Słoweńcy posiadający status mniejszości narodowej). Szczególnie w Austrii Słowianie to nie tylko współcześni imigranci, lecz także potomkowie obywateli cesarstwa, w zasadzie rdzenni Austriacy, którzy w swej rodzinnej tradycji pielęgnują tradycję ?habsburską?, widoczną także w kulturze Bałkanów, na terenach byłej Monarchii, rzecz jasna także w Czechach i na Słowacji oraz w południowej Polsce i części obecnej Ukrainy.

Wiodącym tematem konferencji jest wzajemne oddziaływanie na siebie kultur krajów południowosłowiańskich i krajów niemieckojęzycznych, a przede wszystkim obraz kultury południowosłowiańskiej, udokumentowany w literaturze niemieckiego obszaru językowego oraz obraz kultury niemieckojęzycznej w literaturze Słowian Południowych XX i XXI w. Jak już zostało powiedziane zależności i konotacje pojawiające się w obu kulturach wynikają z obecności licznych zbiorowości południowosłowiańskich w obrębie wpływu szeroko rozumianej kultury niemieckojęzycznej. Pojęcie "kultury" dla potrzeb konferencji chcemy definiować przede wszystkim w ujęciu dystrybutywnym, akcentując rolę historii, literatury, teatru oraz kina, a także dorobku kulturalnego Słowian Południowych w społecznościach niemieckojęzycznych.

Konferencja obejmuje następujące kręgi tematyczne:

1. Niemieckie i austriackie, także szwajcarskie tematy i motywy we współczesnej literaturze południowosłowiańskiej lub południowosłowiańskie tematy i motywy w literaturze niemieckiego obszaru językowego XX. i XXI. wieku (kontrakulturacja i akulturacja w literaturze/kulturze);

2. Szeroko rozumiana kultura poszczególnych narodów południowosłowiańskich na tle kultury krajów niemieckojęzycznych: film, teatr, sztuka itp.;

3. Południowosłowiańskie wpływy kulturowe w obszarze niemieckojęzycznym i niemiecko-języczne wpływy kulturowe wśród Słowian Południowych;

4. Tożsamość niemieckojęzycznych pisarzy pochodzenia południowosłowiańskiego oraz pisarzy emigracyjnych, żyjących w Austrii, Niemczech i Szwajcarii;

5. Życie społeczne i kulturalne Słowian Południowych w obszarze niemieckojęzycznym i osób niemieckojęzycznych wśród Słowian Południowych (XX i XXI w).

Terminy:

Prosimy o zgłoszenie tematów i przesłanie streszczeń do 31 października 2013 roku ? na adres sekretarzy konferencji dr Katarzyny Bednarskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (języki słowiańskie)oraz mgr Anny Zaorskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (język niemiecki)

Języki konferencji: niemiecki, polski, słoweński, chorwacki, bośniacki, serbski, bułgarski, macedoński,

Opłata konferencyjna: 300 zł. Opłata zawiera koszty druku materiałów pokonferencyjnych, natomiast nie obejmuje kosztów podróży, zamieszkania i wyżywienia uczestników.

Inne szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Organizatorzy:                               

prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
dr Marcin Gołaszewski
dr Anetta Buras-Marciniak
dr Julia Mazurkiewicz-Sułkowska

Sekretarze konferencji:

dr Katarzyna Bednarska
mgr Anna Zaorska
mgr Joanna Bednarska-Kociołek