Biblia w świecie bizantyńsko-słowiańskim (Łódź, 19-21.05.2016)

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum, UŁ
Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
Katedra Historii Bizancjum UŁ
Słowiańska Komisja Biblijna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
Uniwersytet we Florencji

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

Biblia w świecie bizantyńsko-słowiańskim – od ksiąg liturgicznych do drukowanego Pisma Świętego

PROGRAM KONFERENCJI

WIĘCEJ INFORMACJI

EN

RU