Zofia Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow

Piotr I Święty, car bułgarski (ok. 912-969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912-?963)

Avalon, Kraków 2018

Czytaj więcej: Piotr I Święty, car bułgarski (ok. 912-969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912-?963)

Zdjęcie użytkownika Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

D. Ajdačić

SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Czytaj więcej: SlovoSlavia

Byzantina_Lodziensia_XXXV

Z. A. Brzozowska, M. J. Leszka

Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Czytaj więcej: Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians

M. Skowronek

Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Czytaj więcej: Średniowieczne opowieści biblijne

D. Ajdačić

СловоСлавија. Етнолингвистика и поредбена фразеологија

Belgrad 2017

Czytaj więcej: SlovoSlavija

Anna Stefan

Struktury posesywne i partytywne w języku polskim i słoweńskim

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Czytaj więcej: Struktury posesywne i partytywne

 

Małgorzata Skowronek

Palea Historica, Series Ceranea Vol.3, The Second Slavonic Translation: Commentary and Text

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Czytaj więcej: Palea Historica, The Second Slavonic Translation

 

Ivan Petrov

Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV - początek XVII wieku)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Czytaj więcej: Od inkunabułów do pierwszych gramatyk

G. Minczew, M. Skowronek, J. M. Wolski,

Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie (Series Ceranea tom 1)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Czytaj więcej: Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach

 

Zofia Brzozowska

Sofia - upersonifikowana Mądrość Boża

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Czytaj więcej: Sofia - upersonifikowana Mądrość Boża

 

Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe

materiały z konferencji Biblia Slavorum Apocryphorum

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

Czytaj więcej: Studia Ceranea 4

Zofia Brzozowska

Święta Księżna Kijowska Olga. Wybór tekstów źródłowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Czytaj więcej: Święta Księżna Kijowska Olga

Agnieszka Zatorska

Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

Czytaj więcej: Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową

 

Георги Минчев

Слово и обред : тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското средновековие, София 2011

Więcej: Слово и обред

Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów

opr. M. Skowronek, G. Minczew

Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2010

Więcej: Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów

Kiklewicz A., M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska, T. Ramza

Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski

red. nauk. A. Kiklewicz, M. Korytkowska, Olsztyn 2010

Więcej: Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski

Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Łódź, 15-17 maja 2009),

red. G. Minczew, M. Skowronek, I. Petrov

Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2009

Więcej: Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum

Agata Kawecka

Określoność/nieokreśloność w rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego

Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2009

Więcej: Określoność/nieokreśloność w rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego

Stereotypy a Słowiańszczyzna. Materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej (Łódź, 20-21 listopada 2008)

red. - M. Skowronek

Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2009

Więcej: Stereotypy a Słowiańszczyzna

M. Skowronek

"Świat cały ma Cię za obrońcę". Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

Więcej: "Świat cały ma Cię za obrońcę". Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach

Nowe Tablice, czyli o cerkwi, Liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych objaśnienia Beniamina, arcybiskupa Niżnego Nowogrodu i Arzamasu. Wybór

przekład - I. Petrov, redakcja - G. Minczew

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Więcej: Nowe Tablice, czyli o cerkwi, Liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych objaśnienia...

Symeon z Tessaloniki

O świątyni Bożej

przekład - A. Maciejewska, redakcja - G. Minczew

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Więcej: O świątyni Bożej

I. Petrov

Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007

Więcej: Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego

Bałkany w oczach młodego człowieka

red. I. Petrov,

Wydawnictwo Piktor, Łódź 2006

Więcej: Bałkany w oczach młodego człowieka

Złota moneta za słowo - Bułgarskie bajki i legendy ludowe

wybór i wstęp G. Minczew

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006

Więcej: Złota moneta za słowo - Bułgarskie bajki i legendy ludowe

Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian Południowych

red. G. Minczew, M. Skowronek,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

Więcej: Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian Południowych

G. Minczew

Święta księga - ikona - obrzęd. Teksty kanoniczne i pseudokanoniczne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze prawosławnych Słowian na Bałkanach

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

Więcej: Święta księga - ikona - obrzęd

"Tygiel Kultury", nr 7-9/2003

Więcej: "Tygiel Kultury", nr 7-9/2003

"Opcje" nr 2 (2003)

Więcej: "Opcje" nr 2 (2003)

Ziemscy aniołowie, niebiańscy ludzie.

Anachoreci w bułgarskiej literaturze i kulturze

wybór i wstęp: G. Minczew

Wydawnictwo Orthdruk, Białystok 2002

Więcej: Ziemscy aniołowie, niebiańscy ludzie

Między kulturą "niską" a "wysoką".

Zjawiska językowe, literackie, kulturowe

red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2001

Więcej: Między kulturą "niską" a "wysoką"

"Tygiel Kultury" nr 4-6 (2001)

Więcej: "Tygiel Kultury" nr 4-6 (2001)

Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury

red. G. Minczew

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2000

Więcej: Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Korytkowska, G. Minczew, W. Stępniak-Minczewa

Ćwiczenia z gramatyki współczesnego języka bułgarskiego z wyborem tekstów

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999

Więcej: Ćwiczenia z gramatyki współczesnego języka bułgarskiego z wyborem tekstów