I. Petrov, Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego,

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Do wypożyczenia na platformie IBUK.

 

Z recenzji prof. Leszka Moszyńskiego: "Jest to solidne studium filologiczne, ukazujące sposób wyrażania w języku bułgarskim określonych w tytule struktur syntaktycznych od początków piśmiennictwa (tzw. szkoły presławskiej) do czasów nowożytnych. Badania filologiczne ukazane są na tle dotychczasowych poglądów i metod badań syntaktycznych."

 

Z recenzji prof. Stanisława Gogolewskiego: "Rozprawę Ivana Petrova uważam za bardzo rzetelnie przemyślaną i przygotowaną, opartą na dokładnej znajomości teorii w różnych metodach badawczych. Znajduję tu właściwe zastosowanie wybranej metody w analizie i przedstawieniu ważnych problemów lingwistyki diachronicznej."