Nowe Tablice, czyli o cerkwi, Liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych objaśnienia Beniamina, arcybiskupa Niżnego Nowogrodu i Arzamasu. Wybór,

przekład - I. Petrov, redakcja - G. Minczew,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

 

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego: www.wuj.pl

 

W Nowych Tablicach arcybiskup Niżnego Nowogrodu Beniamin (1739?1811) proponuje systematyczny i jednocześnie popularny przegląd rytuału prawosławnego w ostatnim okresie jego rozwoju (od czasów Beniamina do dziś Liturgia prawosławna pozostaje zasadniczo niezmienna). Z tego właśnie wynika wartość traktatu oraz fakt, że nie stracił on swego znaczenia i dziś może z powodzeniem służyć jako przewodnik po przestrzeni sakralnej, utensyliach liturgicznych, gestach i modlitwach chrześcijaństwa wschodniego. (G. Minczew)

"Nabożeństwa naszej Cerkwi prawosławnej nawet przy jednym spojrzeniu na ich piękno wywołują w pokornych duszach uczucie uwielbienia; lecz nieporównanie większe uczucie uwielbienia zarówno u duchownych, jak i modlących się wiernych może wywołać rozumienie tajemniczej mocy i istoty odprawiania nabożeństw cerkiewnych. U celebrujących bezkrwawą Ofiarę wzmacnia ono święty zachwyt, który jest wynikiem świadomego przeżywania nabożeństw, a zebranych z pokorą wiernych, przenosząc myślami niemal do niebiańskich przybytków anielskich, niepostrzeżenie pobudza do pozostawienia w słodkim zapomnieniu wszystkich trosk ziemskich. Wielu bogobojnych chrześcijan szukało sposobności oświecenia umysłu takim właśnie światłem zrozumienia i ? nie znajdując pomocy odpowiadającej ich pragnieniu ? zmuszonych było niekiedy czerpać ogólne wiadomości o cerkwi, nabożeństwie i wszystkich związanych z nimi ważnych rzeczach wyłącznie z księgi dawno wydanej, o nazwie Tablice..." (Abp Beniamin)