M. Skowronek, "Świat cały ma Cię za obrońcę". Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach,

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

 

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Do wypożyczenia na platformie IBUK.

 

Z recenzji prof. Haliny Wątróbskiej:

"Praca Małgorzaty Skowronek jest interesującą i cenną rozprawą z kręgu kultury duchowej Słowian prawosławnych w średniowieczu. Stanowi istotny wkład w kulturę literacką narodów bałkańskich, niesie wartości daleko wykraczające poza ramy nakreślone w temacie."

 

Z recenzji prof. Aleksandra Naumowa:

"Ogromną zasługą Autorki jest godna najwyższej pochwały bezpośrednia praca z rękopisami i niepublikowanymi materiałami. Nie było w dotychczasowej tradycji młodej polskiej paleoslawistyki tak źródłowej pracy."