Agata Kawecka, Określoność/nieokreśloność w rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego,

Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2009

 

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

 

Do podstawowych celów monografii zaliczyć można ustalenie, w jaki sposób na przestrzeni wieków kategoria określoności/nieokreśloności realizowała się na płaszczyźnie formalnej w językach bułgarskim i serbskim, sporządzenie inwentarza typowych środków, wyróżnienie najbardziej popularnych z nich i wskazanie ewentualnych dysproporcji w dystrybucji formalnych wykładników na różnych etapach rozwoju każdego z języków. Podstawę teoretyczną systematyzacji materiału stanowi kwantyfikacyjny model opisu kategorii wypracowany przez V. Koseską-Toševą. Materiał poddany analizie stanowią teksty pochodzące z czterech okresów rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego: z przełomu wieków XIII/XIV oraz z wieków XVI, XVII i XIX.

Z recenzji dr. hab. prof. UŚ. Władysława Kryzi:

?Autorka zadała sobie wiele trudu pisząc pracę konfrontatywną i równocześnie diachroniczną, obejmującą cztery okresy w rozwoju pokrewnych, choć różniących się budową gramatyczną, języków. Praca jest nowatorska, tak ze względu na diachroniczne ujęcie tematu, jak i ze względu na stosowane metody badawcze w odniesieniu do materiału historycznego?.