Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów,

opr. M. Skowronek, G. Minczew,

Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2010

[= Biblioteka Duchowości Europejskiej, nr 4]

 

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Collegium Columbinum: www.columbinum.com.pl

 

Z recenzji ks. prof. dra hab. Leonarda Górki (KUL):

?Zarówno Autorzy, jak i Redaktorzy recenzowanego dzieła przełamują swoistego rodzaju indyferentyzm badawczy i dołączają swoim dziełem do grona tych naukowców, którzy wbrew minimalizowaniu problematyki cyrylometodiańskiej w polskiej literaturze naukowej, mają odwagę ją podejmować i dostrzegają aktualność jej przesłania dzisiaj. I za tę wrażliwość należy twórcom tej monografii wielkie uznanie. Warto podkreślić także, że książka ta wnosi niezaprzeczalny wkład w rozumienie i wartość cyrylometodiańskiej  TOPIKI, udowadniając, że w naukowym dyskursie obok uwzględniania ikonografii , architektury sakralnej i zabytków piśmiennictwa, niezbędne jest odważne sięganie do narracji folklorystycznych czerpanych z legend ludowych i podań.  Są to miejsca o charakterze istotnie poszerzającym i pogłębiającym naukowy warsztat oraz pole badań filologiczno-slawistycznych. Profesor G. Minczew powie wprost, iż narracje te ?ukazują nową perspektywę badań?.?

 

Spis treści

Małgorzata Skowronek, Zamiast Wstępu

Slavia Barlieva, Dimo Češmedžiev, Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów w greckiej i słowiańskiej tradycji literackiej

Elka Bakalova, Siedmiu Świętych Mężów w sztukach pięknych

Georgi Minczew, Pamięć o Siedmiu Świętych Mężach w legendach ludowych i podaniach

HAGIOGRAFIA

Anonim, Pierwszy słowiański żywot Świętego Nauma, przeł. Małgorzata Skowronek

Anonim, Drugi słowiański żywot Świętego Nauma, przeł. Małgorzata Skowronek

Teofilakt arcybiskup Ochrydy, Żywot obszerny Świętego Klemensa Ochrydzkiego (Legenda bułgarska), przeł. Anna Maciejewska

Dymitr Chomatian, Żywot krótki Świętego Klemensa Ochrydzkiego (Legenda ochrydzka), przeł. Anna Maciejewska

Konstantyn Kabasilas (?), Żywot obszerny Świętego Nauma Ochrydzkiego, przeł. Maciej Kokoszko

Anonim, Trzeci słowiański żywot Świętego Nauma, przeł. Małgorzata Skowronek

Jonče Snegarov, Żywot Świętego Nauma, tzw. ludowy, przeł. Agata Kawecka

Jonče Snegarov, Żywot Świętego Erazma, tzw. ludowy, przeł. Agata Kawecka

HYMNOGRAFIA

Anonim z Ochrydy, Słowiańskie nabożeństwo ku czci Świętego Klemensa (na 27. lipca), przeł. Aleksander Naumow

Dymitr Chomatian, Nabożeństwo ku czci Świętego Klemensa, przeł. Anna Maciejewska

Biskup Parteniusz, Słowiańskie nabożeństwo ku czci Siedmiu Świętych Mężów, przeł. Ivan Petrov

LEGENDY LUDOWE I MEMORATY Z OKOLIC OCHRYDY

Ochryda, przeł. Małgorzata Skowronek

Jezioro Ochrydzkie, przeł. Małgorzata Skowronek

Podanie o Jeziorze Ochrydzkim i Pelisterskim oraz Markowej cysternie, przeł. Małgorzata Skowronek

Podanie o monasterze ?Zaum?, przeł. Małgorzata Skowronek

W dzień Świętych Cyryla i Metodego, przeł. Małgorzata Skowronek

Z Cyrylem i Metodym, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Naum i Żydzi, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Razmo, Święty Naum i Święty Klemens, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Naum, Święty Razmo i Święty Klemens, przeł. Magdalena Pasik

Święty Klemens i wdowa, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Naum i Święty Klemens jednocześnie wznoszą swoje świątynie, przeł. Małgorzata Skowronek

Zmęczony orzeł, przeł. Magdalena Pasik

O Świętym Klemensie, przeł. Małgorzata Skowronek

Nauczyciel Klemens, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Klemens w Ochrydzie, przeł. Małgorzata Skowronek

Ślady stóp Świętego Klemensa, przeł. Małgorzata Skowronek

Car Samuel i Święty Klemens, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Klemencjusz (Aklemiusz), przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Klemens ? wybawca, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Klemens lekarzem, przeł. Małgorzata Skowronek

Cud z głuchoniemą dziewczynką, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Klemens ratuje Grigora Pyrliczewa, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Naum i smok, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Naum zamienia diabła w kamień, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Naum i niedźwiedź (I), przeł. Magdalena Pasik

Święty Naum i niedźwiedź (II), przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Naum chodzi po wodzie, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Naum lecząc, zyskał ziemię, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Naum uzdrawia, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Naum żyje, przeł. Małgorzata Skowronek

Jak Turcy czczą Świętego Nauma, przeł. Małgorzata Skowronek

Święty Naum sprawił, że Albańczykom urodziło się dziecko, przeł. Małgorzata Skowronek

 

Słownik antroponimów i toponimów

Słownik terminów liturgicznych i teologicznych

Spis ilustracji

Spis wybranych publikacji Collegium Columbinum