Agnieszka Zatorska

Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

 

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

 

Z recenzji dr. hab. Władysława Kryzi:

Praca dr Agnieszki Zatorskiej to obszerna [...] monografia, poświęcona polskim i słoweńskim predykatorom kauzatywnym z parafrazą przymiotnikową [...]. Autorka dokonuje charakterystyki predykatorów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową ze względu na rodzaje struktur zdaniowych oraz typologii struktur predykatowo-argumentowych, których odzwierciedleniem są zdania zawierające analizowane czasowniki [...]. Rozdział ten zawiera też wnioski dotyczące powiązania między budową semantyczno-składniową struktur zdaniowych realizujących predykat kauzatywny a  rodzajem przymiotników wchodzących w skład parafraz. Dotyczy to obydwu uwzględnianych w analizie języków [...].

Praca jest cennym wkładem w slawistyczne badania konfrontatywne. Książka dr Agnieszki Zatorskiej, jako pierwsza porusza problem kauzatywów odprzymiotnikowych w dwu pokrewnych językach. Jest  dobrze przemyślana, prawidłowo skonstruowana i podbudowana bardzo bogatą literaturą  przedmiotu. Obraz tego znajdujemy szczególnie w rozdziale pierwszym, w którym Autorka prezentuje stan badań dotyczących problemu kauzatywności w językoznawstwie słowiańskim i europejskim (także amerykańskim), [...] w licznych odwołaniach w dalszych rozdziałach opartych przede wszystkim na własnych badaniach i przemyśleniach. Z pełnym przekonaniem polecam ją do druku.