Anetta Buras-Marciniak, Marcin Gołaszewski

Sudslaven und die deutschsprachige Kultur

Peter Lang, Frankfurt am Main 2015

Tom Słowianie Południowi a kultura niemieckojęzyczna zawiera materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji (16-17 V 2014 Łódź), zorganizowanej przez Katedrę Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz Katedrę Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

 Tom obejmuje następujące kręgi tematyczne:

- Niemieckie i austriackie, także szwajcarskie tematy i motywy we współczesnej literaturze południowosłowiańskiej lub południowosłowiańskie tematy i motywy w literaturze niemieckiego obszaru językowego XX. i XXI. wieku (kontrakulturacja i akulturacja w literaturze/kulturze).

- Szeroko rozumiana kultura poszczególnych narodów południowosłowiańskich na tle kultury krajów niemieckojęzycznych: film, teatr, sztuka itp.;

- Południowosłowiańskie wpływy kulturowe w obszarze niemieckojęzycznym i niemieckojęzyczne wpływy kulturowe wśród Słowian Południowych;

- Tożsamość niemieckojęzycznych pisarzy pochodzenia południowosłowiańskiego oraz pisarzy emigracyjnych, żyjących w Austrii, Niemczech i Szwajcarii;

- Życie społeczne i kulturalne Słowian Południowych w obszarze niemieckojęzycznym i osób niemieckojęzycznych wśród Słowian Południowych (XX i XXI w).