Międzynarodowe wyróżnienie dla studentki filologii słowiańskiej - Pani Magdalena Gapsa, studentka II roku studiów magisterskich na filologii słowiańskiej w Uniwersytecie Łódzkim, znalazła się w gronie tegorocznych laureatów słoweńskiej Fundacji im. Stanislava Škrabca.
Pracownicy Katedry laureatami zespołowej Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia: Dr Zofia Brzozowska i dr Marek Majer zostali – wraz z prof. dr. hab. Mirosławem J. Leszką z Katedry Historii Bizancjum UŁ – laureatami zespołowej Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za książkę pt." Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress".
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Piotr I Święty, car bułgarski (ok. 912-969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912-?963)

Zofia Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow

Piotr I Święty, car bułgarski (ok. 912-969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912-?963)

Avalon, Kraków 2018

Czytaj więcej: Piotr I Święty, car bułgarski (ok. 912-969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912-?963)

SlovoSlavia

Zdjęcie użytkownika Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

D. Ajdačić

SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Czytaj więcej: SlovoSlavia

Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians

Byzantina_Lodziensia_XXXV

Z. A. Brzozowska, M. J. Leszka

Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Czytaj więcej: Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians

Średniowieczne opowieści biblijne

M. Skowronek

Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Czytaj więcej: Średniowieczne opowieści biblijne

SlovoSlavija

D. Ajdačić

СловоСлавија. Етнолингвистика и поредбена фразеологија

Belgrad 2017

Czytaj więcej: SlovoSlavija

Struktury posesywne i partytywne

Anna Stefan

Struktury posesywne i partytywne w języku polskim i słoweńskim

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Czytaj więcej: Struktury posesywne i partytywne

Palea Historica, The Second Slavonic Translation

 

Małgorzata Skowronek

Palea Historica, Series Ceranea Vol.3, The Second Slavonic Translation: Commentary and Text

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Czytaj więcej: Palea Historica, The Second Slavonic Translation

Od inkunabułów do pierwszych gramatyk

 

Ivan Petrov

Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV - początek XVII wieku)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Czytaj więcej: Od inkunabułów do pierwszych gramatyk

Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach

G. Minczew, M. Skowronek, J. M. Wolski,

Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie (Series Ceranea tom 1)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Czytaj więcej: Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach

Sofia - upersonifikowana Mądrość Boża

 

Zofia Brzozowska

Sofia - upersonifikowana Mądrość Boża

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Czytaj więcej: Sofia - upersonifikowana Mądrość Boża

Studia Ceranea 4

 

Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe

materiały z konferencji Biblia Slavorum Apocryphorum

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

Czytaj więcej: Studia Ceranea 4

Święta Księżna Kijowska Olga

Zofia Brzozowska

Święta Księżna Kijowska Olga. Wybór tekstów źródłowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Czytaj więcej: Święta Księżna Kijowska Olga

Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową

Agnieszka Zatorska

Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

Czytaj więcej: Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową

Слово и обред

 

Георги Минчев

Слово и обред : тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското средновековие, София 2011

Więcej: Слово и обред

Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów

Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów

opr. M. Skowronek, G. Minczew

Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2010

Więcej: Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów

Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski

Kiklewicz A., M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska, T. Ramza

Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski

red. nauk. A. Kiklewicz, M. Korytkowska, Olsztyn 2010

Więcej: Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski

Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum

Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Łódź, 15-17 maja 2009),

red. G. Minczew, M. Skowronek, I. Petrov

Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2009

Więcej: Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum

Określoność/nieokreśloność w rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego

Agata Kawecka

Określoność/nieokreśloność w rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego

Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2009

Więcej: Określoność/nieokreśloność w rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego

Stereotypy a Słowiańszczyzna

Stereotypy a Słowiańszczyzna. Materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej (Łódź, 20-21 listopada 2008)

red. - M. Skowronek

Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2009

Więcej: Stereotypy a Słowiańszczyzna

"Świat cały ma Cię za obrońcę". Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach

M. Skowronek

"Świat cały ma Cię za obrońcę". Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

Więcej: "Świat cały ma Cię za obrońcę". Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach

Nowe Tablice, czyli o cerkwi, Liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych objaśnienia Beniamina, arcybiskupa Niżnego Nowogrodu i Arzamasu

Nowe Tablice, czyli o cerkwi, Liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych objaśnienia Beniamina, arcybiskupa Niżnego Nowogrodu i Arzamasu. Wybór

przekład - I. Petrov, redakcja - G. Minczew

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Więcej: Nowe Tablice, czyli o cerkwi, Liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych objaśnienia...

O świątyni Bożej

Symeon z Tessaloniki

O świątyni Bożej

przekład - A. Maciejewska, redakcja - G. Minczew

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Więcej: O świątyni Bożej

Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego

I. Petrov

Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007

Więcej: Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego

Bałkany w oczach młodego człowieka

Bałkany w oczach młodego człowieka

red. I. Petrov,

Wydawnictwo Piktor, Łódź 2006

Więcej: Bałkany w oczach młodego człowieka

Złota moneta za słowo - Bułgarskie bajki i legendy ludowe

Złota moneta za słowo - Bułgarskie bajki i legendy ludowe

wybór i wstęp G. Minczew

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006

Więcej: Złota moneta za słowo - Bułgarskie bajki i legendy ludowe

Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian Południowych

Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian Południowych

red. G. Minczew, M. Skowronek,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

Więcej: Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian Południowych

Święta księga - ikona - obrzęd

G. Minczew

Święta księga - ikona - obrzęd. Teksty kanoniczne i pseudokanoniczne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze prawosławnych Słowian na Bałkanach

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

Więcej: Święta księga - ikona - obrzęd

"Tygiel Kultury", nr 7-9/2003

"Tygiel Kultury", nr 7-9/2003

Więcej: "Tygiel Kultury", nr 7-9/2003

"Opcje" nr 2 (2003)

"Opcje" nr 2 (2003)

Więcej: "Opcje" nr 2 (2003)

Ziemscy aniołowie, niebiańscy ludzie

Ziemscy aniołowie, niebiańscy ludzie.

Anachoreci w bułgarskiej literaturze i kulturze

wybór i wstęp: G. Minczew

Wydawnictwo Orthdruk, Białystok 2002

Więcej: Ziemscy aniołowie, niebiańscy ludzie

Między kulturą "niską" a "wysoką"

Między kulturą "niską" a "wysoką".

Zjawiska językowe, literackie, kulturowe

red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2001

Więcej: Między kulturą "niską" a "wysoką"

"Tygiel Kultury" nr 4-6 (2001)

"Tygiel Kultury" nr 4-6 (2001)

Więcej: "Tygiel Kultury" nr 4-6 (2001)

Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury

Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury

red. G. Minczew

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2000

Więcej: Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury

Ćwiczenia z gramatyki współczesnego języka bułgarskiego z wyborem tekstów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Korytkowska, G. Minczew, W. Stępniak-Minczewa

Ćwiczenia z gramatyki współczesnego języka bułgarskiego z wyborem tekstów

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999

Więcej: Ćwiczenia z gramatyki współczesnego języka bułgarskiego z wyborem tekstów