Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Grant - konkurs HARMONIA 9

 

 

 

Z radością informujemy, że zespół paleoslawistów z Centrum Ceraneum i z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ otrzymał kolejny grant.
Jest to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs HARMONIA 9, panel HS) pt. Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu, który będzie realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ w latach 2018-2021 przez zespół w składzie: prof. dr hab. Georgi Minczew (kierownik), dr Zofia Brzozowska, dr Agata Kawecka, dr Marek Majer, dr hab. Ivan Petrov, dr Małgorzata Skowronek oraz pracownik Centrum Ceraneum UŁ dr Jan Wolski i pracownik Studium Języków Obcych UŁ dr Anna Maciejewska.
Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z uniwersytetów i placówek akademickich Bułgarii, Danii i Włoch (na prawach formalnych współwykonawców projektu).
Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Prof. A. Zatorska - konsultacje w zimowej sesji poprawkowej 2017/18

Konsultacje prof. A. Zatorskiej w sesji poprawkowej odbędą się w piątek 16 lutego w godz. 11.00-13.00 gab. 4.71.

Dodatkowa rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+ w r. ak. 2017/2018

W terminie 01.02.-28.02.2018 r. trwa dodatkowa rekrutacja na praktyki w ramach programu ERASMUS+ (mobilność powinna zostać zrealizowana do 30.09.2018 r.).
Szczegółowe informacje na temat trybu składania wymaganych dokumentów dostępne są na stronie BWZ UŁ: http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki

Rozkład zajęć - sem. letni 2017/2018

W zakładce ROZKŁAD ZAJĘĆ mogą państwo zapoznać się z rozkładem zajęć w semestrze letnim 2017/2018.

Dr hab. J. Mazurkiewicz-Sułkowska - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

piątek, 26.01, g. 9.30-11.00

Mgr S. Aleksandrova - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

środa, 24.01., godz. 8:30 - 10:00
poniedziałek, 12.02., godz. 8:30 - 10:00

Mgr S. Miletić - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

wtorek, 23.01. 11:30-13:00
czwartek, 25.01. 09:00-10:30
wtorek, 07.02. 09:00-10:30
poniedziałek 12.02. 09:00-10:30

Dr K. Bednarska - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

środa, 31.01, godz. 10:00-11:30
środa, 14.02, godz. 10:00-11:30

Dr A. Stefan - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

wtorek, 23.01. g. 9.00-10.30
czwartek, 25.01. g. 9.00-10.30
wtorek, 13.02. g. 9.00-10.30

Dr A. Kawecka - konsultacje w sesji zimowej 2017/2018

poniedziałek, 22.01., godz. 10.00-11.30
wtorek, 23.01., godz. 10.00-11.30
poniedziałek, 12.02., godz. 10.00-11.30

Przedmiot z bloku B: Język białoruski – historia, teraźniejszość, perspektywy

W trakcie zajęć studenci poznają historię języka białoruskiego oraz obecną sytuację językową na Białorusi. Zostanie przedstawiona specyfika języka białoruskiego na tle innych języków słowiańskich oraz zaprezentowana możliwość jego wykorzystania do porównawczych badań slawistycznych.
Studenci będą mieli również możliwość poznania podstaw współczesnego języka białoruskiego.
 
Prowadzący: dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
Liczba godzin: 30
Liczba punktów ECTS: 4
 
Termin zgłoszeń: 24 stycznia (sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej, 4.88)