Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Dr hab. J. Mazurkiewicz-Sułkowska - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

piątek, 26.01, g. 9.30-11.00

Mgr S. Aleksandrova - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

środa, 24.01., godz. 8:30 - 10:00
poniedziałek, 12.02., godz. 8:30 - 10:00

Mgr S. Miletić - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

wtorek, 23.01. 11:30-13:00
czwartek, 25.01. 09:00-10:30
wtorek, 07.02. 09:00-10:30
poniedziałek 12.02. 09:00-10:30

Dr K. Bednarska - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

środa, 31.01, godz. 10:00-11:30
środa, 14.02, godz. 10:00-11:30

Dr A. Stefan - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

wtorek, 23.01. g. 9.00-10.30
czwartek, 25.01. g. 9.00-10.30
wtorek, 13.02. g. 9.00-10.30

Dr A. Kawecka - konsultacje w sesji zimowej 2017/2018

poniedziałek, 22.01., godz. 10.00-11.30
wtorek, 23.01., godz. 10.00-11.30
poniedziałek, 12.02., godz. 10.00-11.30

Przedmiot z bloku B: Język białoruski – historia, teraźniejszość, perspektywy

W trakcie zajęć studenci poznają historię języka białoruskiego oraz obecną sytuację językową na Białorusi. Zostanie przedstawiona specyfika języka białoruskiego na tle innych języków słowiańskich oraz zaprezentowana możliwość jego wykorzystania do porównawczych badań slawistycznych.
Studenci będą mieli również możliwość poznania podstaw współczesnego języka białoruskiego.
 
Prowadzący: dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
Liczba godzin: 30
Liczba punktów ECTS: 4
 
Termin zgłoszeń: 24 stycznia (sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej, 4.88)

Oferta przedmiotu z bloku B - język kongresowy (angielski) dla slawistów

Kurs języka angielskiego. Zajęcia przebiegają dwutorowo: z jednej strony odbywa się nauka standardowych sprawności językowych oraz gramatyki, z drugiej strony nacisk kładziony jest na aspekty języka angielskiego związane z dziedziną slawistyki (angielskojęzyczne materiały dotyczące krajów słowiańskich, ich historii, kultury i języków; słownictwo, podstawowe problemy transliteracji). Poziom zostanie dostosowany do potrzeb uczestników (oczekiwany przedział między A2 a C1); w razie dużego zainteresowania oraz rozbieżności poziomów istnieje możliwość utworzenia dwóch grup.
Prowadzący: dr Marek Majer
Wymiar godzin: 30
Liczba punktów ECTS: 4

Termin zgłoszeń: 24 stycznia (sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej, 4.88)

Dr hab. A. Zatorska - konsultacje i egzaminy w sesji zimowej 2018

- 18 stycznia czwartek (plan poniedziałkowy) 12.00-13.30 konsultacje, gab. 4.71
- 19 stycznia piątek 8.30-10.00 I rok pierwszego stopnia poprawa kolokwiów s. 1.52
- 22.01. poniedziałek 12.00-14.00 konsultacje, gab. 4.71
- 26.01. piątek 11.00-14.30 egzamin z Kultury i stylistyki języka polskiego gab. 4.71
- 29.01. poniedziałek 9.30-12.30. egzamin z Teorii i metodologii badań językoznawczych; 12.30-13.30 konsultacje, gab. 4.71
- 30.01. wtorek od 10.00 I rok pierwszego stopnia egzamin ze Wstępu do językoznawstwa, gab. 4.71

18-19.12.2017 - nieczynny sekretariat

W dniach 18-19 grudnia sekretariat Katedry będzie nieczynny.

FORUM BUŁGARSKIE - relacja

7-8 grudnia na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa p.t. FORUM BUŁGARSKIE. Bułgaria i bułgarystyka w zmieniającym się świecie. W konferencji wzięło udział ponad 60 uczestników z Polski, Bułgarii i Słowacji, którzy zaprezentowali referaty o tematyce językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej, a także polityczno-socjologicznej.