Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Konferencja Biblia Slavorum Apocryphorum III

W dn. 3-5 października 2013 r. odbyła się konferencja, objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej, trzecia z cyklu ?Biblia Slavorum Apocryphorum?. Konferencja, zatytułowana ?Varia?, została zorganizowana przez Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) przy współudziale Katedry Slawistyki Południowej oraz Katedry Historii Bizancjum (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ). Podczas otwarcia konferencji zebranych gości i uczestników powitali: Prorektor UŁ ds. Nauki prof. Antoni Różalski oraz  Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Piotr Stalmaszczyk.

Konferencja zgromadziła ponad trzydziestu badaczy z ośrodków naukowych w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki) i Europie: z Austrii (Uniwersytet Wiedeński), Bułgarii (Uniwersytet im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii, Instytut Literatury Starobułgarskiej Bułgarskiej Akademii Nauk), Czech (Instytut Slawistyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze), Norwegii (Uniwersytet w Oslo), Rosji (Sankt-Petersburgski Uniwersytet Państwowy, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie), Słowacji (Instytut Slawistyki im. Jana Stanislava Słowackiej Akademii Nauk), Włoch (Uniwersytet Roma III w Rzymie), a także spoza Europy (Uniwersytet w Winnipeg, Kanada). Czynny udział w konferencji wzięli pracownicy Katedry Slawistyki Południowej (prof. Georgi Minczew, dr Ivan Petrov, dr Małgorzata Skowronek), Studium Języków Obcych UŁ (dr Anna Maciejewska) oraz doktoranci Katedry Historii Bizancjum (mgr Zofia Brzozowska, mgr Jan Wolski).

Umowa

Informacja dla studentów I roku 1 stopnia. 

Przypominamy o konieczności podpisania umowy. Studenci, którzy nie podpiszą jej w terminie, zostaną skreśleni z listy studentów. Umowę podpisać należy w Dziekanacie, p. nr 3, u p. mgr Moniki Iwanowskiej.

 

 

Inauguracja I roku 2013/2014

Spotkanie inauguracyjne dla studentów 1 i 2 stopnia odbędzie się 30 września (poniedziałek) w auli prof. Wacława Szuberta na Lindleya 5 o godz. 17.30.

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dla studentów I roku studiów licencjackich odbędzie się 2 października (środa) o godz. 14.00 w budynku Katedry Slawistyki Południowej (ul. Lipowa 81) w sali nr 9.

Konferencja Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na międzynarodową konferencję naukową Biblia Slavorum Apocryphorum III. Varia, która odbędzie się w dniach 3-5 października 2013.

Program konferencji.

 

Zebranie pracowników Katedry

Szanowni Państwo!

W czwartek 19.09 o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Katedry. Omówiony zostanie nowy plan zajęć.

 

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

Na Wydziale Filologicznym UŁ

 

dla studiów stacjonarnych I i II stopnia

odbędzie się 30 września 2013r. (poniedziałek)

 

w auli im. profesora Wacława Szuberta przy

ul. Lindleya 5 o godz. 17.30

Egzamin licencjacki (serbski) - drugi termin

WAŻNA INFORMACJA

Dla serbistów III roku.

Informujemy, iż egzamin licencjacki (II termin) odbędzie się 10 września br. o godz. 12.00.

 

Rejestracja na studia I stopnia

Szanowni Państwo!

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na studiach I stopnia. Rejestracji można dokonać TUTAJ.

 

Studia II stopnia

Informacja dla studentów II stopnia

Rekrutacja na I rok II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku: filologia, specjalność: filologia słowiańska została przedłużona do dnia 11września 2013 r. Do tego dnia możliwa jest rejestracja, a dopiero po tym terminie (20-24 września br.) możliwe będzie składanie dokumentów.

Informujemy, iż do tej pory na drugim stopniu zarejestrowało się 10 osób. Otworzenie kierunku będzie możliwe przy zgłoszeniu się 15 osób. Rejestracji dokonuje się TUTAJ.

Apelujemy zatem, by te osoby, które jeszcze nie zdały egzaminu licencjackiego, a chciałyby kontynuować naukę na II stopniu, dopilnowały wszelkich formalności i by przestrzegały ww. terminów.

Georgi Minczew
Kierownik Katedry Slawistyki Południowej

 

Egzamin licencjacki - drugi termin

WAŻNA INFORMACJA

Dla bułgarystów III roku.

Informujemy, iż egzamin licencjacki (II termin) odbędzie się 9 września br. o godz. 10.00, sala 108.

Kartka od studentów

Studenci łódzkiej slawistyki nie próżnują nawet w wakacje. Oto kartka, jaką od Nich dostaliśmy: