Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Oferta stypendialna BUWIWM 2014

UWAGA STUDENCI!

Kandydaci na zagraniczne stypendia semestralne i miesięczne zobowiązani są do złożenia podania w sekretariacie Katedry do dnia 6 listopada br.

Informację o ofercie można pobrać TUTAJ

 

Spotkanie integracyjne 28.10.2013

W imieniu studentów I i II roku łódzkiej slawistyki serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie integracyjne (fuksówkę): dnia 28 X 2013, o godzinie 16:30 w sali 303 Katedry Slawistyki Południowej przy ulicy Lipowej 81.

W programie:
- prezentacje autorstwa studentów II roku
- śpiewanie słoweńskich piosenek
- konkurs z nagrodami

 

14.10.2013 - godziny dziekańskie

Informujemy, iż w dniu 14 października (poniedziałek) decyzją Pana Dziekana prof. dra hab. Piotra Stalmaszczyka zajęcia dydaktyczne zostają odwołane od godz. 8:00 do godz. 14:00.

 

Wykład monograficzny "Szlakami starożytnych i średniowiecznych zabytków Bułgarii i Serbii"

 

Katedra Slawistyki Południowej

zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczęszczania na wykład monograficzny zatytułowany

Szlakami starożytnych i średniowiecznych zabytków Bułgarii i Serbii 

Celem wykładu będzie przybliżenie i omówienie wybranych, a zarazem ważnych zabytków architektury i sztuki Bułgarii i Serbii w okresie starożytnym i średniowiecznym ze zdecydowanym naciskiem na ten ostatni, związany z rozwojem państwowości samych Słowian południowych. Wśród poruszanych zagadnień podniesione zostaną m.in. następujące kwestie ? przykłady znanych zabytków sztuki trackiej i rzymskiej (np. grobowiec tracki w Kazanłyku, ośrodek kultowy w Perperikonie), sztuka i architektura dawnych stolic bułgarskich (Pliski, Wielkiego Presławia, Wielkiego Tyrnowa), średniowieczna Ochryda i Prespa, twierdza w Niszu i zamek Golubac (w Serbii), zabytki sakralne (monastery w Studenicy, Gračanicy, Ravanicy i Visoki Dečani, klasztor Riłski), a także zabytki serbskie i bułgarskie związane z Górą Athos ? klasztory Chilandarski i Zografski. Zajęcia będą bogato ilustrowane materiałem fotograficznym i ikonograficznym oraz mapami (multimedia), sytuującymi omawiane zabytki na szlakach turystycznych obu państw.

Wykład poprowadzi Pan dr Kirił Marinow z Katedry Historii Bizancjum Instytutu Historii UŁ, archeolog i historyk o specjalności bizantynologiczno-slawistycznej. Wykład będzie prowadzony w języku polskim

 

Wykład prowadzony będzie w II semestrze w ramach  zajęć z bloku B.

Zajęcia skierowane są do wszystkich studentów filologii słowiańskiej i filologii południowosłowiańskiej.

Zapisy na zajęcia przyjmowane są w sekretariacie w ciągu I-go semestru.

 

 

Konferencja Biblia Slavorum Apocryphorum III

W dn. 3-5 października 2013 r. odbyła się konferencja, objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej, trzecia z cyklu ?Biblia Slavorum Apocryphorum?. Konferencja, zatytułowana ?Varia?, została zorganizowana przez Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) przy współudziale Katedry Slawistyki Południowej oraz Katedry Historii Bizancjum (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ). Podczas otwarcia konferencji zebranych gości i uczestników powitali: Prorektor UŁ ds. Nauki prof. Antoni Różalski oraz  Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Piotr Stalmaszczyk.

Konferencja zgromadziła ponad trzydziestu badaczy z ośrodków naukowych w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki) i Europie: z Austrii (Uniwersytet Wiedeński), Bułgarii (Uniwersytet im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii, Instytut Literatury Starobułgarskiej Bułgarskiej Akademii Nauk), Czech (Instytut Slawistyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze), Norwegii (Uniwersytet w Oslo), Rosji (Sankt-Petersburgski Uniwersytet Państwowy, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie), Słowacji (Instytut Slawistyki im. Jana Stanislava Słowackiej Akademii Nauk), Włoch (Uniwersytet Roma III w Rzymie), a także spoza Europy (Uniwersytet w Winnipeg, Kanada). Czynny udział w konferencji wzięli pracownicy Katedry Slawistyki Południowej (prof. Georgi Minczew, dr Ivan Petrov, dr Małgorzata Skowronek), Studium Języków Obcych UŁ (dr Anna Maciejewska) oraz doktoranci Katedry Historii Bizancjum (mgr Zofia Brzozowska, mgr Jan Wolski).

Umowa

Informacja dla studentów I roku 1 stopnia. 

Przypominamy o konieczności podpisania umowy. Studenci, którzy nie podpiszą jej w terminie, zostaną skreśleni z listy studentów. Umowę podpisać należy w Dziekanacie, p. nr 3, u p. mgr Moniki Iwanowskiej.

 

 

Inauguracja I roku 2013/2014

Spotkanie inauguracyjne dla studentów 1 i 2 stopnia odbędzie się 30 września (poniedziałek) w auli prof. Wacława Szuberta na Lindleya 5 o godz. 17.30.

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dla studentów I roku studiów licencjackich odbędzie się 2 października (środa) o godz. 14.00 w budynku Katedry Slawistyki Południowej (ul. Lipowa 81) w sali nr 9.

Konferencja Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na międzynarodową konferencję naukową Biblia Slavorum Apocryphorum III. Varia, która odbędzie się w dniach 3-5 października 2013.

Program konferencji.

 

Zebranie pracowników Katedry

Szanowni Państwo!

W czwartek 19.09 o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Katedry. Omówiony zostanie nowy plan zajęć.

 

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

Na Wydziale Filologicznym UŁ

 

dla studiów stacjonarnych I i II stopnia

odbędzie się 30 września 2013r. (poniedziałek)

 

w auli im. profesora Wacława Szuberta przy

ul. Lindleya 5 o godz. 17.30

Egzamin licencjacki (serbski) - drugi termin

WAŻNA INFORMACJA

Dla serbistów III roku.

Informujemy, iż egzamin licencjacki (II termin) odbędzie się 10 września br. o godz. 12.00.