Drogie Studentki i Drodzy Studenci filologii słowiańskiej!

Na prośbę prof. Joanny Jabłkowskiej, p. Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, przekazujemy wstępną informację na temat zajęć na naszym kierunku w najbliższym semestrze (rozpoczęcie zajęć: 19 października 2020 roku).

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi na UŁ regulacjami, niektóre zajęcia będą mogły odbywać się w formie mieszanej (część zajęć z danego przedmiotu online, a część – stacjonarnie; proporcje zostaną ustalone przez poszczególnych wykładowców w porozumieniu z Wami). Takie rozwiązanie przede wszystkim ma dotyczyć zajęć z praktycznej nauki języków kierunkowych, wybranych zajęć dla I roku I stopnia, a także niektórych innych przedmiotów na każdym roczniku.

Decyzją władz dziekańskich studenci filologii słowiańskiej obu stopni będą mieli zajęcia w formie stacjonarnej (w budynku Wydziału) przede wszystkim w piątki, od godziny 8.15.

Przedmioty planowane do prowadzenia w formie mieszanej:

I rok I stopnia:

Praktyczna nauka pierwszego języka słowiańskiego

Praktyczna nauka drugiego języka słowiańskiego

Wstęp do filologii słowiańskiej

Analiza językoznawcza

Historia i kultura Słowian

II rok I stopnia:

Praktyczna nauka pierwszego języka słowiańskiego

Praktyczna nauka drugiego języka słowiańskiego

Gramatyka opisowa pierwszego języka słowiańskiego

Tradycje religijne i konfesyjne Słowiańszczyzny

III rok I stopnia:

Praktyczna nauka języka A

Praktyczna nauka języka B

Historia literatury kręgu Slavia Orthodoxa / Slavia Romana

I rok II stopnia:

Praktyczna nauka języka A

Praktyczna nauka języka B

Kultura i stylistyka języka polskiego

II rok II stopnia:

Praktyczna nauka języka A

Praktyczna nauka języka B

Współczesne zjawiska literackie w krajach słowiańskich

Pozostałe przedmioty wynikające z programów studiów (tzw. siatek godzin) są planowane do prowadzenia w całości w formie zdalnej. Dalsze szczegóły organizacyjne będziemy przekazywać w najbliższych tygodniach.

W imieniu wszystkich wykładowców –

dr hab. Ivan Petrov, prof. UŁ

kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ