Drodzy Studenci,

w najbliższych dniach opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook informacje na temat organizacji zdalnego kształcenia na filologii słowiańskiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na UŁ. Wytyczne będą zawierać wykaz przedmiotów prowadzonych całkowicie zdalnie (przy użyciu przede wszystkim kontaktu mailowego, ewentualnie innych narzędzi typu Skype lub YouTube) oraz tych przedmiotów, które będą prowadzone w sposób częściowo zdalny (z koniecznością ustnego przerobienia / zaliczenia części materiału po przywróceniu zajęć kontaktowych). 

Udział w zajęciach realizowanych w formie zdalnej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, a terminowe zaliczenie odpowiednich partii materiału we wskazanej przez wykładowców formie będzie jednym z warunków uzyskania końcowego zaliczenia z przedmiotu. Proszę o śledzenie komunikatów na stronie i profilu FB Katedry oraz o regularne sprawdzanie Waszych grupowych skrzynek mailowych, a także adresów podanych w systemie USOS. 

W tych nietypowych i skomplikowanych warunkach proszę Was o wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność i wzajemną pomoc. Nasi wykładowcy dołożą wszelkich starań, abyście mogli kontynuować naukę mimo czasowego zawieszenia zajęć na uczelni.

dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ