Informujemy o kolejnej publikacji książkowej, której współautorem jest pracownik Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ.

Anglojęzyczna monografia pt. Muhammad and the Origin of Islam in the Byzantine-Slavic Literary Context. A Bibliographical History (Byzantina Lodziensia XLI), której autorami są dr Zofia A. Brzozowska (Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ) i dwoje badaczy z Katedry Historii Bizancjum (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ): prof. Mirosław J. Leszka i prof. Teresa Wolińska, została opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w koedycji z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz we współpracy z oficyną Columbia University Press z Nowego Jorku, która odpowiada za międzynarodowy kolportaż tej pozycji: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/muhammad-and-the-origin-of-islam-in-the-byzantine-slavic-literary-context/

Książka powstała w ramach interdyscyplinarnego grantu badawczego (konkurs OPUS 12), sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej. Projekt jest realizowany w Centrum Ceraneum UŁ w latach 2017–2021.

Publikacja jest słownikiem bibliograficznym, zawierającym przegląd tekstów średniowiecznych odnoszących się do osoby Mahometa, Arabów oraz okoliczności narodzin islamu, które były znane na obszarze Slavia Orthodoxa (zwłaszcza w jego wschodniej części). W książce zaprezentowano utwory spisane w języku cerkiewnosłowiańskim między IX w. a połową XVI stulecia, co ma na celu wypełnienie luki w dotychczasowych badaniach nad polemiką międzyreligijną w średniowieczu, w których koncentrowano się zazwyczaj na tekstach greckich, łacińskich lub bliskowschodnich, nieomal całkowicie pomijając spuściznę cerkiewnosłowiańską. Wiele spośród prezentowanych w monografii utworów i słowiańskich przekładów źródeł bizantyńskich nie zostało dotąd opublikowanych. Informacje na ich temat stanowią więc efekt badań prowadzonych bezpośrednio na materiale rękopiśmiennym.