Z radością informujemy, że w prestiżowym wydawnictwie Brill zaczęła się ukazywać wielka Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics, stanowiąca współczesną syntezę dorobku językoznawstwa slawistycznego. Redaktorami naczelnymi Encyklopedii są: profesor Marc L. Greenberg z University of Kansas oraz profesor Lenore A. Grenoble z University of Chicago.

Swój wkład w to przedsięwzięcie mają też naukowcy z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, członkowie Centrum Ceraneum. W opublikowanej już w wersji online części Encyklopedii znajduje się hasło Język prasłowiański (Proto-Slavic), którego autorem jest dr Marek Majer
https://referenceworks.brillonline.com/…/proto-slavic-COM_0…

W przygotowaniu są kolejne materiały powstające na potrzeby tej Encyklopedii przy współautorskim udziale także innych łódzkich slawistów-językoznawców.

Angielskojęzyczna Encyklopedia będzie się docelowo składać z kilkuset artykułów napisanych przez czołowych ekspertów z całego świata współczesnej slawistyki. Sukcesywnie będzie publikowana w subskrybowanej wersji online, a następnie – jako całość w postaci drukowanej. Obejmuje ona hasła zarówno o poszczególnych językach słowiańskich i ich dialektach, jak i o najróżniejszych problemach szczegółowych: historii i pochodzeniu, zjawiskach współczesnych, stosunkach z innymi rodzinami językowymi, podejściach teoretycznych, rozmaitych kwestiach interdyscyplinarnych.

Więcej informacji: https://brill.com/view/db/eslo
oraz: https://referenceworks.brillonline.com/…/encyclopedia-of-sl…