Ścieżka bohemistyczna w ramach łódzkiej slawistyki istnieje drugi rok i prężnie się rozwija. W tym roku otrzymaliśmy dary książkowe, które wzbogacą naszą powstającą kolekcję pomocy naukowych i lektur dla studentów uczących języka czeskiego. Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy! 😊

Jménem katedry slovanské filologie University v Lodži bychom rádi poděkovali vydavatelství Host za štědrý dar do naší vznikající bohemistické knihovničky. Velmi si takového daru vážíme! https://www.hostbrno.cz/

Katedra slovanské filologie Lodžské univerzity považuje za svou milou povinnost upřímně poděkovat vedení Domu zahraniční spolupráce v Praze a referentkám Programu podpory českého kulturního dědictví Sekce vysokoškolského a celoživotního vzdělávání za dosavadní spolupráci a materiální podporu. Především nákup nových učebnic, slovníků a didaktických pomůcek je pro začínající bohemistická studia v Lodži velkým příslibem a pomocí. https://www.dzs.cz/