Informujemy, że dr Jiří Byčkov, lektor języka czeskiego w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ, znalazł się w gronie 10 osób nagrodzonych przez czeskie Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).

Tegoroczne nagrody przyznane absolwentom i studentom czeskich uczelni mają na celu wyróżnienie osób, które aktywnie pomagały w trakcie pandemii COVID-19 poprzez wolontariat i inne działania. Absolwent Uniwersytetu Masaryka w Brnie i wykładowca UŁ dr J. Byčkov odpowiedział na prośbę o pomoc Ostrawskiego Centrum Alzheimera, gdzie w pierwszej fazie epidemii pracował jako uczestnik interwencji kryzysowej, opiekun sanitarny oraz psychoterapeuta osób starszych i chorych na koronawirusa.

Więcej informacji: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ceny-ministra-skolstvi-pro-vynikajici-studenty-a-absolventy