Informujemy o ukazaniu się trzytomowej pracy naukowej (monografia i dwie słownikowe bazy danych), której współautorką jest dr hab. prof. UŁ Agnieszka Zatorska z Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego:

A. Kiklewicz, M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska, Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi), red. nauk. M. Korytkowska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2019.

Publikacje dostępne są online w repozytorium iReteslaw:

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1087