Informujemy o ukazaniu się na polskim rynku wydawniczym monografii pt. Historia Czech (Wrocław 2020), której autorami są: prof. Jan Rychlík z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz prof. Władimir Penczew z Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii.

Przekładu na język polski tej liczącej około tysiąc stron monografii dokonali dr Agata Kawecka z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ oraz prof. Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wydawcą książki jest Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, redakcja naukowa – Ryszard Gładkiewicz

Zachęcamy do lektury: https://ksiegarnia-podroznika.pl/product-pol-52415-Historia-Czech.html

„To pierwsze na polskim rynku wydawniczym tak obszerne opracowanie historii Czech, obejmujące czasy od najdawniejszych śladów cywilizacji po współczesną Republikę Czeską. Autorzy z niezwykłą skrupulatnością opisują polityczne, militarne, społeczne i gospodarcze dzieje ziem czeskich, poświęcając też znaczną uwagę kulturze i sztuce, co czyni książkę jeszcze bardziej wartościową i interesującą. Czeska historia potraktowana jest tu nie tylko jako historia narodu czeskiego, ale również jako historia terytorium, na którym się rozwijał. Książka obejmuje więc także dzieje społeczności słowackiej i niemieckojęzycznej w zakresie, w którym łączyły je z Czechami wspólne losy, wpisując dzieje naszych sąsiadów w szerszy, środkowoeuropejski kontekst. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy interesują się historią i kulturą Czech, ale to także znakomite zwierciadło dla nas samych, ukazujące losy kraju i narodu, bliskiego nam geograficznie i etnicznie, ale rozwijającego się często w skrajnie innych warunkach kulturowych i politycznych.”  (od Wydawcy)