Informujemy o ukazaniu się publikacji książkowej pracownika Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i członka Centrum Ceraneum UŁ:

Ivan N. Petrov, The Development of the Bulgarian Literary Language: From Incunabula to First Grammars, Late Fifteenth – Early Seventeenth Century, translated by Marek Majer and Katarzyna Gucio. Lanham – Boulder – New York – London: Lexington Books. An imprint of Rowman & Littlefield Publishing Group, 2021 (Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and Cultures, series edited by prof. Andrii Danylenko): https://rowman.com/ISBN/9781498586078/The-Development-of-the-Bulgarian-Literary-Language-From-Incunabula-to-First-Grammars-Late-Fifteenth-%E2%80%93-Early-Seventeenth-Century

Publikacja jest wynikiem grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Uniwersalia 2. 1), realizowanego w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ w latach 2019-2021. Oryginał monografii w języku polskim był opublikowany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.