Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się kolejna monografia pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej:
Zofia A. Brzozowska, Ivan N. Petrov, „Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji. Unikatowy zabytek piśmiennictwa staroruskiego i jego polski przekład”, Łódź 2019.
W pracach nad książką uczestniczył mgr Jan Morawicki doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ i pracownik naukowy Centrum Ceraneum UŁ. Stanowi ona piąty tom „Series Ceranea” – serii, wydawanej przy Centrum Ceraneum UŁ, w ramach której publikowane są m.in. edycje krytyczne i przekłady źródeł z kręgu Slavia Orthodoxa.

Publikacja powstała w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł Uniwersalia 2.2) pt. „Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego”. Grant był realizowany w latach 2017–2019 w Centrum Ceraneum UŁ przez zespół pod kierunkiem dr Zofii A. Brzozowskiej. Więcej informacji: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/…/latopis-nowogrodzki-pier…/

Zdigitalizowana wersja zabytku, opracowana przez dr. Bartosza Zielińskiego z Katedry Informatyki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Łódzki), dostępna jest pod adresem: http://ki.wfi.uni.lodz.pl/ceraneum/latopis/html/index.htm