Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie przedstawicieli Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ oraz Centrum Ceraneum UŁ w pozyskiwaniu grantów!

W gronie laureatów tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.1), finansowanego ze środków MNiSW, znalazł się projekt pt. Przekład na język rosyjski i wydanie w wydawnictwie naukowym „Aletheia”, w ramach serii „Византийская библиотека”, monografii Zofii A. Brzozowskiej pt. „Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej”.

Trzyletni grant zakłada wykonanie profesjonalnego tłumaczenia na język rosyjski książki dr Zofii A. Brzozowskiej, pierwotnie opublikowanej w języku polskim przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 2015 r. Prace translatorskie wykona mgr Jan Morawicki, pracownik naukowy w Centrum Ceraneum UŁ i doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ.

Przekład monografii zostanie opublikowany w renomowanym petersburskim wydawnictwie „Aletheia” („Алетейя”), specjalizującym się w przygotowywaniu publikacji naukowych o tematyce związanej z kulturą starożytną, bizantyńską i średniowieczną. Monografia dr Z.A. Brzozowskiej ukaże się w ramach serii „Византийская библиотека. Исследования”, wydawanej w ścisłej współpracy z badaczami z Rosyjskiej Akademii Nauk.

Jest to już trzeci projekt NPRH, realizowany przez zespół badaczy związanych z Katedrą Filologii Słowiańskiej UŁ. Do konkursu w module Uniwersalia 2.1 mogły być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.

Laureatom serdecznie gratulujemy!