Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 19 października (poniedziałek). Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami, od poniedziałku do czwartku zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej, natomiast w piątki – w formie stacjonarnej w budynku Wydziału.

Pierwsze zajęcia z Bloku B/C (prowadzący: dr hab. K. Składowski, prof. UŁ) odbędą się 3 listopada.

PLAN