Przypominamy, że 3 listopada (wtorek) odbędą się pierwsze zajęcia z przedmiotu do wyboru pt. „Podstawy ustroju politycznego państw Słowian Południowych” (ćwiczenia konwersatoryjne, prowadzący: dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ). 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wszyscy studenci, którzy zapisali się na ten przedmiot, zostaną podzieleni na dwie grupy. Pierwsze zajęcia w tym tygodniu zostaną wyjątkowo poprowadzone dla wszystkich w jednej grupie, zgodnie z aktualnym rozkładem. Szczegóły na temat terminu dodatkowych zajęć dla drugiej grupy zostaną przekazane podczas najbliższych zajęć.