Informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 października 2020 roku nowej dyrekcji międzywydziałowego Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum). Na stanowisko dyrektora w kadencji 2020-2024 został powołany dr hab. Ivan Petrov, prof. UŁ z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ, a na stanowisko zastępcy dyrektora i przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum – dr Paweł Filipczak z Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Obaj kandydaci na ww. stanowiska zostali wyłonieni w drodze głosowania, które odbyło się w lipcu br. Prof. Ivan Petrov oraz dr Paweł Filipczak zastąpią dotychczasowych dyrektorów Ceraneum, prof. dr. hab. Macieja Kokoszko oraz prof. dr. hab. Georgiego Minczewa, których kadencja dobiegła końca we wrześniu 2020 roku.