Z radością informujemy, że 5 września 2020 roku, na walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia Slavic Linguistics Society, które odbyło się podczas konferencji zorganizowanej przez Indiana University w Bloomington, USA, pan doktor Marek Majer został wybrany na trzyletnią kadencję (2020-2023) do sześcioosobowego Zarządu (Executive Board) tej organizacji: http://www.slaviclinguistics.org/

Slavic Linguistics Society to międzynarodowe towarzystwo naukowe skupiające językoznawców-slawistów z całego świata, zarówno wywodzących się z krajów słowiańskich, jak i spoza nich. Oprócz dr. Majera w obecnym składzie Zarządu SLS zasiadają naukowcy z uniwersytetów w USA, Niemczech i Korei Południowej: https://www.slaviclinguistics.org/governance