Kierunek: filologia słowiańska

I stopień:

Uchwała Senatu UŁ nr 479 z dnia 14 czerwca 2019 roku

Załącznik do uchwały – Opis programu studiów

II stopień

Uchwała Senatu UŁ nr 480 z dnia 14 czerwca 2019 roku

Załącznik do uchwały – Opis programu studiów


Kierunek: filologia, specjalność: filologia słowiańska

Opisy programu kształcenia

I stopień

II stopień

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia

I stopień

II stopień

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia, specjalność: filologia słowiańska

I stopień

II stopień