Informujemy o nowym Komunikacie Rektora UŁ oraz Zarządzeniu Rektora UŁ nr 111 z dnia 20.04.2020 r. w sprawie przedłużenia okresu pracy zdalnej pracowników UŁ,

treści aktów prawnych dostępne są na stronie –> https://covid19.uni.lodz.pl/zarzadzenia-i-komunikaty/

treść Zarządzenia Rektora UŁ nr 111 z dnia 20.04.2020 r. –> https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/04/zarz.-nr-111-z-20.04.2020-r.pdf