W najbliższym semestrze w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ będzie prowadzony przedmiot z modułu do wyboru, przeznaczony dla studentów slawistyki oraz innych kierunków filologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z opisem. Termin zajęć, które będą odbywały się w formie zdalnej (online), zostanie ogłoszony w najbliższym czasie wraz z rozkładem zajęć na filologii słowiańskiej (termin ten nie będzie kolidował z innymi zajęciami slawistycznymi). Zapisy na przedmiot odbywają się w sekretariacie Katedry drogą mailową (slawistyka@uni.lodz.pl) do 30 października 2020 roku. W zgłoszeniu prosimy podać rok i kierunek studiów, a także numer albumu. 

Nazwa przedmiotu: Podstawy ustroju politycznego państw Słowian Południowych
Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin, 4 ECTS, przedmiot rozpocznie się w listopadzie 2020 roku

W ramach zajęć przewidziane jest wskazanie i omówienie genezy przyjętych w państwach południowosłowiańskich rozwiązań ustrojowych, zasady naczelne konstytucji omawianych państw, podstawowe elementy systemu rządów oraz struktura organów państwa (egzekutywa, legislatywa, sądownictwo). Zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie aktywności podczas zajęć i rozmowy końcowej.  

Prowadzący przedmiot:
dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ
– profesor na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; autor m.in. monografii pt. System rządów w Republice Chorwacji
– kierownik Centrum Naukowo-Badawczego UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”
– członek Państwowej Komisji Wyborczej