W najbliższym semestrze w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ będzie prowadzony przedmiot z modułu do wyboru, przeznaczony dla studentów slawistyki oraz innych kierunków filologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z opisem. Termin zajęć, które będą odbywały się w formie zdalnej (online), zostanie ogłoszony w najbliższym czasie wraz z rozkładem zajęć na filologii słowiańskiej (termin ten nie będzie kolidował z innymi zajęciami slawistycznymi). Zapisy na przedmiot odbywają się w sekretariacie Katedry drogą mailową (slawistyka@uni.lodz.pldo 25 lutego 2021 roku. W zgłoszeniu prosimy podać rok i kierunek studiów, a także numer albumu.

Nazwa przedmiotu: Ustrój polityczny Republiki Czeskiej
Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin, 4 ECTS

Celem zajęć jest przybliżenie współczesnego ustroju politycznego Republiki Czeskiej, z licznymi odwołaniami do przeszłości (również międzywojennej) i istnienia Czechosłowacji. Bez tego trudno wyjaśnić niektóre obowiązujące rozwiązania. Przedstawione będą i wyjaśnione podstawowe zasady ustroju, w tym przede wszystkim system rządów oraz naczelne konstytucyjne organy państwa – Parlament (Izba Poselska i Senat), Prezydent, Rząd, Sąd Konstytucyjny, sądownictwo. Przedmiotem zajęć będzie również struktura administracyjna państwa i samorząd terytorialny. Odrębnym materiałem będzie Karta Praw i Wolności. Forma zaliczenia to przede wszystkim aktywność podczas zajęć i rozmowa końcowa.

Prowadzący przedmiot:
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
– konsul honorowy Republiki Czeskiej w Łodzi  
– kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ
– prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego